Tin mới

Rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài

(Mặt trận) - Báo cáo tại phiên họp sáng 18/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, thời gian tới, Ban Dân nguyện sẽ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an rà soát lại các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ việc có tính chất rất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có giải pháp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Quang cảnh phiên họp sáng ngày 18/8

Chuyển 807 kiến nghị của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền

Báo cáo tại Phiên họp, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nêu rõ, Ban Dân nguyện đã tổng hợp, phân loại và chuyển 807 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội Khóa XIV đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nội dung kiến nghị của cử tri tập trung vào các nhóm vấn đề chính như: quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; cải cách tiền lương; chính sách đối với người có công; về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; về miễn giảm thuế cho các tổ chức kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; về an ninh mạng, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để chiếm đoạt tài sản công dân...

Đến nay, trong số 759/807 kiến nghị đã hết thời hạn giải quyết, trả lời theo quy định. Ban Dân nguyện nhận được văn bản trả lời đối với 753/759 kiến nghị (đạt 99,2%), còn 6 kiến nghị chưa được trả lời (chiếm 0,8%). Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri đã được đưa lên Phần mềm ứng dụng cung cấp thông tin, tài liệu để gửi đại biểu Quốc hội thông qua thiết bị di động (App.Quốc hội) nhằm giúp đại biểu Quốc hội tra cứu kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri để phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát.

Với tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Trưởng ban Dân nguyện cho biết, từ đầu năm đến nay, đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước tương đối ổn định và có giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số đoàn đông người và công dân của một số địa phương tập trung tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tòa nhà Quốc hội, Trụ sở các cơ quan Trung ương… căng băng rôn, khẩu hiệu gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. 

Theo Báo cáo 6 tháng đầu năm của Thanh tra Chính phủ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 161.215 đơn của công dân, trong đó có 20.451 đơn khiếu nại (giảm 25.9%), 8.592 đơn tố cáo (giảm 38,1%), trong số đó có 10.070 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính (giảm 27,5%), đến nay đã giải quyết 7.677 vụ việc  (đạt 76,2%, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2020). Kết quả giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân, tổ chức 33,53 tỷ đồng, 20.1 ha đất; trả lại quyền lợi cho 7 tổ chức và 288 các nhân, kiến nghị xử lý hành chính 233 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 4 vụ việc.

Về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an lập danh sách 35 vụ việc  trình Tổ công tác của Thủ tướng để có kế hoạch kiểm tra, rà soát, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Đến nay, có 16 vụ việc đã được Tổ công tác xem xét, chỉ đạo và địa phương có báo cáo đã giải quyết xong; hiện còn 19 vụ việc đang được tiếp tục rà soát, giải quyết theo chỉ đạo của Tổ công tác. Đối với 221 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài khác của 43 địa phương, Thanh tra Chính phủ giao cho địa phương tự kiểm tra, rà soát theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20.3.2019 của Thanh tra Chính phủ để báo cáo theo quy định.

Trong thời gian tới, Ban Dân nguyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an trong việc rà soát lại các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ việc có tính chất rất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có giải pháp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Không phát sinh vụ việc đông người phức tạp

Đối với kết quả tiếp công dân, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình thông tin, trong kỳ báo cáo, Ban Dân nguyện đã tiếp 26 lượt người liên quan đến 22 vụ việc; trong đó có 7 vụ khiếu nại, 2 vụ tố cáo, 13 kiến nghị, phản ánh. Nội dung chủ yếu là việc đề nghị xem xét lại các bản án, quyết định của cơ quan Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và cho rằng người tiến hành tố tụng có sai phạm trong quá trình giải quyết vụ án liên quan đến đất đai. Qua tiếp công dân, Ban đã hướng dẫn, giải thích cho công dân về 15 vụ việc, có văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết 2 vụ việc; chuyển 5 vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 So với tháng 6. 2021, số lượt công dân đến địa điểm tiếp công dân của Quốc hội giảm so với các tháng trước đó trên cả 3 tiêu chí: số lượt người, số vụ việc và số đoàn đông người và không phát sinh vụ việc đông người, phức tạp.

Về kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, Ban Dân nguyện đã tiếp nhận và xử lý 1.381 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến. Qua phân loại có 1.110 đơn không đủ điều kiện xử lý gồm: đơn trùng, đơn gửi nhiều lần qua nhiều năm, đơn gửi nhiều cơ quan, đơn nặc danh, mạo danh, khuyết danh, đơn không rõ nội dung. Trong số 271 đơn đủ điều kiện, qua nghiên cứu, đã có văn bản chuyển 30 đơn có nội dung cần được xem xét, rà soát lại và đã có văn bản chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; còn 241 đơn chủ yếu là các vụ việc đang trong quá trình xem xét, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền và những vụ việc phức tạp cần được tiếp tục nghiên cứu, thu thập thêm tài liệu.

Qua xem xét nội dung đơn thư, các khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án; đề nghị xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ cấp cơ sở có tiêu cực, vi phạm trong công tác quản lý đất đai. Kiến nghị, phản ánh tập trung nhiều về vấn đề lao động, việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề ở một số địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, có nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội được triển khai xây dựng; về chính sách ưu đãi đối với người có công, người hưởng chế độ chất độc hóa học; về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với một số nhóm đối tượng là người lao động tự do hoặc không có nghề nghiệp ổn định của các tỉnh hiện đang mắc kẹt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh do các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội cần sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức...

Nhìn chung, "công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian cho thấy, mặc dù đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội nhưng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn được các cơ quan nhà nước duy trì và đảm bảo thực hiện có hiệu quả, vừa đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo thực hiện tốt quy định của pháp luật. Các cơ quan có thẩm quyền đã có sự quan tâm giải quyết đơn thư do các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến", ông Dương Thanh Bình nhận định.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản