Tin mới

Tăng cường giám sát, tạo sự đồng thuận xã hội

(Mặt trận) -Năm 2021, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh Hải Dương đã chủ trì tổ chức 168 cuộc giám sát, tham gia giám sát, kiểm tra gần 600 cuộc về những vấn đề nhân dân bức xúc, quan tâm…

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chỉ áp dụng thu phí đối với các tuyến cao tốc có tuyến đường bộ song hành

Bảo đảm giải quyết có chất lượng, đúng lộ trình đã báo cáo với cử tri

Xã Chí Minh là xã mới của huyện Tứ Kỳ được sáp nhập từ cuối năm 2019 từ 3 xã cũ là Tứ Xuyên, Tây Kỳ và Đông Kỳ với trên 12.000 nhân khẩu. Sau khi sáp nhập, Ban Thanh tra nhân dân được kiện toàn với 13 thành viên được phân công nắm tình hình tại 11 thôn. Trong 2 năm, 2020 và 2021 trên địa bàn xã thực hiện 6 công trình (5 công trình đường giao thông và 1 công trình trường học 3 tầng 9 phòng học).

Để đảm bảo tiến độ, thời gian và chất lượng các công trình thì công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân có vai trò quan trọng. Đến nay, các công trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã Chí Minh đều cơ bản đảm bảo chất lượng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí công nhận xã nông thôn mới.

Đó là một trong những kết quả tiêu biểu nhờ công tác phối hợp giám sát được MTTQ tỉnh Hải Dương chỉ đạo trong thời gian qua. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình giám sát với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Theo đó, năm 2021, MTTQ và các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong năm, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì tổ chức 168 cuộc giám sát.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, kiểm tra gần 600 cuộc về những vấn đề nhân dân bức xúc, quan tâm. MTTQ các cấp chuyển 381 đơn khiếu nại, tố cáo của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan đã giải quyết 379 đơn, đạt 99,5%.

Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân đã tham gia hòa giải thành công 548 vụ việc ở các địa phương. Ban Thanh tra nhân dân tại các địa phương đã kiến nghị giải quyết 1.035 vụ việc, đạt 98,2%...

Từ những hoạt động giám sát trên, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh Hải Dương đã ban hành báo cáo và gửi kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cũng như thành tích mà MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đạt được trong năm qua góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Lê Văn Hiệu, để công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng nâng cao hiệu quả và chất lượng thì MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm đến việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội để lựa chọn nội dung giám sát, phản biện phù hợp, cụ thể. Trong đó quan tâm hơn đến việc giám sát kết quả tiếp thu, giải quyết các nội dung mà Mặt trận kiến nghị, đề xuất.

TÂM LÊ

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản