Tin mới

Tăng cường giám sát trực tiếp để đảm bảo bầu cử thành công

(Mặt trận) -Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân.

Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không nể nang, né tránh

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Nhận thức được tầm quan trọng đó, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn những đại biểu có đủ năng lực, có phẩm chất đạo đức vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

 Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang cho biết, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử, MTTQ, các tổ chức thành viên và nhân dân trong tỉnh Bắc Giang xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Ngay từ đầu tháng 2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc MTTQ tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng kế hoạch, lịch trình thực hiện các nội dung công tác bầu cử thuộc trách nhiệm của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bầu cử trong hệ thống MTTQ.

Theo đó, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã chủ động nghiên cứu, quán triệt các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 19/1/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để nhân dân hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn phối hợp với Thường trực HĐND xây dựng cơ cấu, số lượng, thành phần đại biểu HĐND theo Luật định. Căn cứ thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH tỉnh Bắc Giang khoá XV được bầu là 9 người; đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX được bầu là 75 người; cấp huyện được bầu là 350 người; cấp xã được bầu là 5169 người.

Để chuẩn bị cho kỳ bầu cử thành công, ông Thắng cho biết, MTTQ các cấp đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, làng, tổ dân phố tổ chức các bước giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đúng quy trình hướng dẫn; thực hiện tốt các bước của quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đảm bảo thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ, đúng thời gian; đồng thời đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện công tác giám sát. MTTQ tỉnh đã thành lập 3 đoàn giám sát, tổ chức 3 đợt giám sát về bầu cử. Không dừng lại ở đó tỉnh Bắc Giang còn phân công lãnh đạo, cán bộ Mặt trận theo dõi địa bàn, khu dân cư, nắm chắc diễn biến tư tưởng các tầng lớp nhân dân, phối hợp thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, không để nảy sinh vấn đề phức tạp ở các địa phương. Bên cạnh việc tăng cường giám sát trực tiếp của cán bộ Mặt trận các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp cũng quan tâm, vận động nhân dân tham gia giám sát để cuộc bầu cử thật sự dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Ông Thắng khẳng định, đến nay MTTQ các cấp đã thực hiện tốt các nội dung tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Có được kết quả đó là do có sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cấp, các ngành cùng với sự chủ động trong công tác hướng dẫn, tập huấn, triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện khá đồng bộ của MTTQ các cấp trong tỉnh.

“Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử; tiếp tục triển khai công tác giám sát bầu cử; làm tốt công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân” - ông Trần Công Thắng chia sẻ.

N.PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản