Tin mới

Thái Nguyên: Phản biện xã hội một số dự thảo đề án

(Mặt trận) -Ngày 18/7, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo 3 đề án, gồm: “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2022-2025”; “Giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên” và “Xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua một số nội dung cơ bản của 3 đề án, đồng thời cho ý kiến, kiến nghị vào các nội dung của dự thảo từng đề án. Cụ thể như: Sự cần thiết, tính cấp thiết ban hành các đề án; sự phù hợp của dự thảo đề án với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực tiễn của địa phương; những vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp trong dự thảo đề án; đề xuất, kiến nghị sửa đổi cho phù hợp…

Sau khi đại biểu cho ý kiến vào nội dung của các dự thảo đề án, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thành phố Thái Nguyên đã trao đổi, bổ sung, giải trình, làm rõ, đồng thời tiếp thu những ý kiến để xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp trước khi trình HĐND thành phố chấp thuận, ban hành.

NGUYỄN PHƯỢNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản