Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) -Nhờ thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, trong những năm qua MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở chung tay xây dựng phố phường văn minh và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

 Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát huy hiệu quả.

Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) ở cơ sở, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền, dân tộc, tôn giáo… gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp đã kiện toàn đội ngũ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở cấp mình. Từ việc triển khai, người dân đã được thông tin, thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều vấn đề của địa phương.

Là một trong những địa phương làm tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân thôn Chùa Lầy, xã Vân Nam, huyện Hữu Lũng đã có cuộc sống ngày càng khởi sắc trong xây dựng đường giao thông nông thôn cũng như xây dựng nông thôn mới. Ông Hứa Quang Thái, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Chùa Lầy cho biết, năm 2020 thôn Chùa Lầy tổ chức cứng hóa đường giao thông nông thôn. Trước khi tiến hành làm, chúng tôi cũng tổ chức họp thôn để thảo luận và lấy ý kiến về mức phí đóng góp cho công trình. Trong quá trình triển khai xây dựng, người dân được trực tiếp giám sát và theo dõi, mọi khoản thu chi được công khai, minh bạch và được ghi chép cẩn thận, niêm yết tại nhà văn hoá thôn, từ đó tạo sự đồng thuận cao của người dân.

Theo đó, với sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước, các hộ trong thôn đã đóng góp hơn 300 triệu đồng. Tháng 4/2020 con đường dài 2 km chính thức hoàn thành và đi vào sử dụng. Bà con nhân dân trong thôn ai cũng phấn khởi. Nông sản, hàng hóa của bà con được đi tiêu thụ dễ dàng hơn. Nhờ đó, thu nhập của bà con nhân dân trong thôn ngày một khởi sắc.

Những năm qua, việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ gắn liền với công tác dân vận khéo tại xã Vân Nham đã đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2016-2020, toàn xã đã huy động được hơn 8 tỷ đồng để xây dựng các công trình công cộng. Ngoài việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thông tin đến người dân, cấp uỷ, chính quyền cấp xã trên địa bàn cũng chú trọng tiếp công dân, tổ chức đối thoại với nhân dân.

Ngoài xã Vân Nham, trong thực hiện Quy chế dân chủ, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc cũng luôn coi trọng và phát huy vai trò của các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giams sát đầu tư của cộng đồng. Nhờ làm tốt các hoạt động giám sát mà tuổi thọ của các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh được nâng cao.

Ông Tô Văn Tuân, Chủ tịch UBND xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc cho biết, trong năm 2020, xã đã bê tông hóa hơn 20km đường giao thông nông thôn. Trong quá trình đó, người dân các thôn và thành viên Ban giám sát đã theo dõi, phản ánh chất lượng, tiến độ công trình một số tuyến đường đến chính quyền xã.

Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn cho biết, năm 2020, Quy chế dân chủ trên địa bàn tiếp tục được triển khai tốt và phát huy hiệu quả. Trong đó, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực, theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”. Với việc triển khai hiệu quả Quy chế dân chủ, tính công khai, dân chủ ngày càng thể hiện rõ, qua đó, tạo sự tin tưởng trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội địa phương. 

Để thực hiện Quy chế dân chủ tốt hơn, các hoạt động giám sát cũng được địa phương thực hiện một cách bài bản. Trong năm 2020, các Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn tỉnh đã giám sát được 181 cuộc liên quan đến chế độ, chính sách, thu chi các loại quỹ do dân đóng góp cũng như việc bình xét xây nhà hỗ trợ hộ nghèo, giải phóng mặt bằng… Các Ban Giams sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được 145 công trình, phát hiện 8 công trình có dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiến nghị các cấp và đơn vị có thẩm quyền liên quan xử lý.

Để phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức từ 5 đến 7 hội nghị tập huấn cho thành viên các Ban. Từ đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng giám sát các công trình đầu tư công trên địa bàn. “Hoạt động của các Ban Giám sát đầu tư của cộng dồng đã góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí trong xây dựng các công trình, dự án”, ông Sơn chia sẻ.

TUỆ PHƯƠNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản