Tin mới

Trà Vinh: Phản biện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh

(Mặt trận) -Sáng 28/7, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị phản biện đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

 Quang cảnh hội nghị phản biện xã hội.

Tham dự hội nghị có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh dự kiến thay thế Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND, ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nghị quyết gồm 03 chương, 15 điều, quy định chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đảm bảo phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, tạo động lực và khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Có 05 chính sách được nêu trong Nghị quyết gồm: hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng;  hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án; hỗ trợ tuyển dụng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước; hỗ trợ kinh phí xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ cung cấp thông tin, thành lập doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại biểu thảo luận các nội dung: thuế, ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư, kết quả hỗ trợ về thuế và đất đai, hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, dạy nghề tại doanh nghiệp, rà soát các cơ chế chính sách, vi phạm về thuế, hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước, hỗ trợ nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động…

Việc ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm tạo sức hút hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, huy động các nguồn lực đầu tư từ các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, hiện thực hóa các mục tiêu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10 - 11%;

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 05 năm đạt 160.000 tỷ đồng; số doanh nghiệp thành lập mới trong 05 năm 2.500 doanh nghiệp; thu ngân sách (thu nội địa) bình quân hàng năm tăng 12%/năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định nhằm tạo ra sự phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2021-2025, ‘‘Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn NTM trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030’’.

Theo Báo Trà Vinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản