Tin mới

Tuyên Quang: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Phát triển hài hòa và gắn kết giữa không gian đô thị và nông thôn

MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái giám sát sâu từng lĩnh vực của đời sống

Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không nể nang, né tránh

 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Đức Ninh (huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) giám sát tuyến đường bê tông nông thôn. Nguồn: MTTQ Tuyên Quang.

Theo ông Lê Ngọc Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, trong năm 2022, công tác giám sát và phản biện xã hội được MTTQ các cấp của tỉnh quan tâm triển khai hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội ngày càng được nâng lên.

Năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. MTTQ các cấp đã chủ trì, hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng Chương trình giám sát, phản biện xã hội trình cấp ủy cùng cấp phê duyệt. Đến nay, MTTQ các cấp đã hoàn thành 151 cuộc giám sát, với các nội dung như giám sát việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại 4 đơn vị; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành 113 cuộc phản biện xã hội.

Trong đó, MTTQ tỉnh đã tham gia phối hợp, giám sát việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo MTTQ 7 huyện, thành phố tổ chức đoàn giám sát tại địa phương. Qua giám sát, phản biện đã kịp thời phát hiện, kiến nghị hơn 825 ý kiến về những nội dung thiết thực, cơ bản nhận được sự đồng tình, nhất trí và tiếp thu 739 ý kiến của các đơn vị được giám sát, chủ trì soạn thảo, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức 608 hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp với hơn 340.000 lượt cử tri tham dự, hơn 4.100 ý kiến, kiến nghị. MTTQ các cấp đã kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, phối hợp tiếp 91 lượt công dân, tiếp nhận xử lý 27 đơn thư của người dân, đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Cùng với đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang cũng chú trọng đến công tác hòa giải, thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại khu dân cư. Cụ thể, MTTQ các cấp tỉnh đã phối hợp tham gia hòa giải 2.035 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 1.745 vụ việc, đạt tỷ lệ 86%, phối hợp tổ chức 156 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hội nghị tuyên truyền về các chế độ chính sách của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 5 xã trên địa bàn huyện Sơn Dương với trên 560 lượt người tham dự. MTTQ các cấp tỉnh cũng phối hợp tuyên truyền 5.268 buổi với 412.000 lượt người tham dự về công tác phòng, chống tội phạm, mua bán người, phòng chống tham nhũng, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hình thức tuyên truyền được MTTQ các cấp tỉnh đa dạng triển khai thông qua loa truyền thanh không dây, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận... qua đó góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ và tham gia hòa giải ở cơ sở.

TIẾN ĐẠT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản