Tin mới

Tuyên Quang: Hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Chú trọng lựa chọn lĩnh vực, đổi mới quy trình, phương thức giám sát là những đổi mới trong công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Từ đó đã kịp thời phát hiện những sai sót, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Đồng chí Đinh Công Hải, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CPcủa Chính phủ về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, MTTQ các cấp đã vào cuộc tổ chức giám sát công tác phòng, chống dịch và giám sát việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, chính xác và khách quan. Thực tế giám sát tại cơ sở, đoàn giám sát của  Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát hiện một số khó khăn như: Việc xác định đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm, việc người bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lúng túng. Một số nơi, quy trình lập hồ sơ đối tượng hỗ trợ còn bị trùng, bỏ sót… Ủy ban MTTQ tỉnh cũng chỉ rõ những nguyên nhân đồng thời có các kiến nghị, đề xuất với chính quyền các cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, thực hiện việc chi trả hỗ trợ theo đúng đối tượng.

 MTTQ xã Bình Xa giám sát, nghiệm thu công trình đường bê tông vào vùng sản xuất hàng hóa.

Trong năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cũng chủ trì giám sát các nội dung như: Giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, giám sát việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, phối hợp giám sát 3 nội dung gồm: Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với phụ nữ và trẻ em khuyết tật do Hội LHPN tỉnh chủ trì, giám sát việc thực hiện các quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh và các thông tư liên quan đến chế độ chính sách đối với cựu chiến binh do Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì, giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2020 do Hội Nông dân tỉnh chủ trì. Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiến nghị với UBND tỉnh, các đơn vị được giám sát về những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định thuộc lĩnh vực quản lý.

Cùng với đó, hoạt động phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bước đầu đạt những kết quả quan trọng. Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức 3 hội nghị phản biện xã hội gồm: phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ, nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Đồng thời, phản biện đối với dự thảo Đề án của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 đến năm 2025. Thông qua hoạt động phản biện xã hội, nhiều ý kiến góp ý đã được các cơ quan soạn thảo tiếp thu để bổ sung, chỉnh sửa vào dự thảo các nghị quyết, đề án, góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện các chủ trương, chính sách của tỉnh.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã được triển khai tích cực, góp phần phát hiện, khắc phục những sai sót, yếu kém, sửa đổi những quy định phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền.

Ngọc Hưng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản