Tin mới

Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá nước sạch

(Mặt trận) - Chiều ngày 13/9, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị Phản biện xã hội đối với dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh ban hành giá nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang và giá nước sạch các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, khai thác.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Quang cảnh Hội nghị

Theo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo: giá nước sạch đều được điều chỉnh theo hướng tăng, thấp nhất là 3,3%, cao nhất là 23,4%. Nhiều đại biểu đồng tình với việc điều chỉnh tăng giá nước để phù hợp với các quy định của Bộ Tài chính hiện hành, đồng thời giảm gánh nặng ngân sách khi mà hằng năm tỉnh vẫn phải cấp bù kinh phí để duy trì hoạt động của các đơn vị cung cấp nước sạch. Tuy nhiên, đại biểu cũng cho rằng việc tăng giá nước sạch cần cân đối hợp lý, có lộ trình cụ thể. Nhiều ý kiến đồng tình với việc mức tăng giá cấp nước sạch nông thôn ở mức 11,11%, từ 4,5 nghìn đồng lên 5 nghìn đồng/m3.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nếu ý kiến phản biện, cụ thể: Đề nghị Công ty cấp thoát nước giảm tỷ lệ thất thoát nước nhằm giảm giá thành và quan trọng nhất là tránh lãng phí tài nguyên; tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh; đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số công trình hư hỏng, xuống cấp, người dân không có nước để phục vụ sinh hoạt; quan tâm chất lượng nguồn nước sinh hoạt; cơ quan soạn thảo lưu ý tới hệ số tăng giá nước sạch, nhất là đối với thang bậc tăng giá đối với các tổ chức, đơn vị; có cơ chế áp dụng đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đô thị; mong muốn cơ quan quản lý nhà nước kiểm định chất lượng nước sinh hoạt đảm bảo nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã được lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Công ty cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang và Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường giải trình làm rõ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu tại hội nghị để xem xét, bổ sung vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trước khi ban hành, bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; xem xét việc tăng giá nước sạch đảm bảo hợp lý, tạo điều kiện hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển. Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng khẳng định, ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu gửi Sở Tài chính, đề nghị, Sở Tài chính có văn bản phản hồi về việc tiếp thu, giải trình đối với ý kiến phản biện xã hội do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chuyển đến theo quy định.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản