Tuyên Quang: MTTQ huyện Yên Sơn đổi mới công tác giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể hơn, chặt chẽ hơn, phát huy hiệu quả thiết thực. Vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng được khẳng định, phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Chủ tịch Quốc hội: Không luật hóa chung cư mini trong Luật Nhà ở

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Yên Sơn luôn quan tâm lãnh đạo việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, theo đó đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lê Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn cho biết: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện được gần 450 cuộc giám sát, tổ chức được gần 40 hội nghị phản biện xã hội.

Theo đó, MTTQ huyện luôn chú trọng đổi mới, nội dung phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên giám sát phản biện những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã góp phần xây dựng và thực hiện đúng hơn, khả thi hơn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời phát hiện những nội dung chưa phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2024 của UBND huyện.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức tập huấn cho cán bộ MTTQ cấp cơ sở; Ban Thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn; Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư, hướng dẫn chi tiết cách thức tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện của Mặt trận. Giai đoạn 2017 - 2022, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức được 16 lớp tập huấn cho trên 1.200 lượt cán bộ MTTQ ở cơ sở, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, khẳng định vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ này.

Nhờ đó, các chương trình, dự án có tác động, ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống của người dân như: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; các khoản thu, nộp, sử dụng của các trường học trên địa bàn xã; việc xây dựng nhà văn hóa; giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo; việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; việc làm đường giao thông nông thôn; kênh mương nội đồng; việc sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của UBND xã; công tác thu, chi, công khai quỹ chuyên dùng tại các thôn; công tác chăm sóc trẻ bán trú; công tác hòa giải… đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đơn vị chịu sự giám sát nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ; kịp thời bổ sung hoàn thiện các dự thảo kế hoạch sau phản biện xã hội.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Thái Bình (Yên Sơn) luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của xã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí Nguyễn Tiến Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Hàng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên của xã luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất nội dung giám sát, phản biện xã hội để cấp ủy phê duyệt, cho chủ trương thực hiện.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát của MTTQ xã, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", góp phần hạn chế phát sinh tiêu cực ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thái Bình phối hợp giám sát chất lượng làm đường giao thông nông thôn.

Phát huy vai trò chủ trì của Ủy ban MTTQ Việt Nam, tăng cường phối hợp trong xây dựng, thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội, thời gian qua, Ủy ban MTTQ thị trấn Yên Sơn đã phối hợp với HĐND thị trấn tổ chức được 5 cuộc giám sát chuyên đề về các khoản thu, nộp, sử dụng của các trường học; về vay vốn nuôi trâu sinh sản; cung cấp lợn giống sinh sản cho các hộ nghèo tại các thôn 135; giám sát việc xây dựng nhà văn hóa; làm kênh mương nội đồng.

Ông Bàn Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Yên Sơn chia sẻ: Thông qua giám sát, MTTQ thị trấn đã kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và các đơn vị được giám sát có sự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế đã nêu ra sau giám sát, nhằm thực hiện tốt hơn những nội dung này trong thời gian tới.

Là một trong những điểm sáng thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mỹ Bằng cho biết: năm 2022 Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức hội nghị phản biện đối với dự thảo nghị quyết về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Bằng.

Tại Hội nghị, đã có 9 ý kiến tham gia với dự thảo nghị quyết, trọng tâm là tham gia đề xuất các biện pháp, giải pháp, lộ trình trong tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành; phối hợp trong thực hiện các tiêu chí giảm nghèo, nâng tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế; giao nhiệm vụ cụ thể để các tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện… Sau hội nghị phản biện, Đảng ủy xã đã có văn bản trả lời cụ thể, chi tiết tới Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã về các ý kiến, đề xuất, giúp công tác giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu, ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực.

Từ hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn và các tổ chức thành viên đang thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm của những người làm công tác Mặt trận trong việc tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Khánh Vân

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản