Tin mới

Tuyên Quang: Phản biện dự thảo Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

(Mặt trận) - Sáng 12/7, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng phát biểu tại Hội nghị 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản đã trình bày tóm tắt nội dung dự thảo Quyết định. Quyết định quy định về giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom,vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, bao gồm: mức giá dịch vụ, hình thức thu giá dịch vụ, quản lý, sử dụng tiền thu được từ cung ứng dịch vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, có 16 ý kiến phản biện, tập trung vào các nội dung: Sự cần thiết cần ban hành Quyết định, Quyết định tác động rộng rãi đến người dân như thế nào. Xem xét mức giá dịch vụ thu gom đối với các cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lựa chọn cách tính giá, lộ trình tăng mức thu giá dịch vụ hằng năm đảm bảo phù hợp;có sự thống nhất mức giá dịch vụ giữa các khu dân cư để đảm bảo công bằng cho người dân; cách tính giá dịch vụ theo thể tích và khối lượng trước mắt là chưa phù hợp, cần có lộ trình, tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các ý kiến cũng đề nghị, cần tổng kết lại quy định hiện nay, từ đó rút ra những việc còn khó khăn, vướng mắc để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới; khuyến khích tận dụng rác thải hữu cơ làm phân bón làm giảm lượng rác thải ra môi trường đồng thời hạn chế phí môi trường; vai trò của MTTQ trong giám sát bảo đảm công khai, minh bạch; trách nhiệm của UBND cấp huyện; UBND cấp xã; trách nhiệm của đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển; đơn vị cung ứng dịch vụ xử lý.

Trên cơ sở các ý kiến, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung được phản biện. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện để Quyết định khi ban hành được triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

 
Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng nhất trí với chủ trương ban hành Nghị quyết của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ và hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản rà soát các văn bản căn cứ bổ sung vào Quyết định để đảm bảo thống nhất, phù hợp; xem xét lộ trình tăng giá để tránh đột ngột, cần có thuyết minh chi tiết về mức giá và lộ trình tăng giá để tuyên truyền, giải thích cho người dân; khuyến khích tự phân loại rác thải, xử lý rác thải hữu cơ.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản phản hồi về việc tiếp thu, giải trình đối với ý kiến phản biện xã hội do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chuyển đến theo quy định.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản