Tin mới

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Quảng Bình tiến hành 369 cuộc giám sát trên các lĩnh vực

(Mặt trận) - Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình cho biết: Năm 2022, Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã đã tiến hành 369 cuộc giám sát; trong đó, có 88 cuộc giám sát qua nghiên cứu và xem xét văn bản; thành lập 104 đoàn giám sát và tham gia giám sát với các cơ quan chức năng 177 cuộc.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

 Ủy ban MTTQVN phường Hải Thành (TP. Đồng Hới) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Trong đó, Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tổ chức 3 cuộc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và UBND các xã, thị trấn về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện; 2 cuộc giám sát trực tiếp giai đoạn 2 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại xã Trung Trạch, Đại Trạch và giám sát qua văn bản đối với UBND 26 xã, thị trấn.

Ủy ban MTTQVN các xã của huyện Quảng Trạch tiến hành giám sát 12 cuộc, Ban Thanh tra nhân dân giám sát 13 cuộc, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 17 cuộc. Ủy ban MTTQVN huyện Tuyên Hóa chủ trì giám sát 2 cuộc về thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Sơn Hóa và thị trấn Đồng Lê; giám sát hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tại 2 xã Mai Hóa và Lê Hóa… 

Hoạt động giám sát được Mặt trận cấp huyện, cấp xã thực hiện linh hoạt, đi vào chiều sâu với nhiều nội dung trọng tâm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận của xã hội...

Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã đã ban hành các kết luận, kiến nghị và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, được chính quyền và các cơ quan chức năng chỉ đạo giải quyết.

Theo Báo Quảng Bình

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản