Tin mới

Ủy ban MTTQ huyện Ba Bể phát huy vai trò và quyền làm chủ của Nhân dân

(Mặt trận) -Những năm qua, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ngày càng hoạt động hiệu quả, giúp cụ thể hóa và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Lựa chọn nội dung giám sát phù hợp, không nể nang, né tránh

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

 Ban GSĐTCCĐ luôn phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. (Ảnh: Tuyến đường Đon Dài – Khuổi Ha, xã Chu Hương, huyện Ba Bể được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới).

Tại xã nông thôn mới Địa Linh, Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ thường xuyên nêu cao vai trò, trách nhiệm giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Nhờ vậy, đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống tham ô, lãng phí, thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Ông Triệu Văn Cường- Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Địa Linh cho biết: Ban TTND với 6 thành viên luôn tích cực tiếp nhận, thu thập thông tin phản ảnh của Nhân dân. Theo dõi sát sao các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đối với Ban GSĐTCCĐ, trong năm 2020 đã tổ chức giám sát được 9 buổi với 3 công trình gồm: Xây dựng kênh mương phai Khuổi Toán, mương phai Khuổi Tinh và công trình đường Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) ở thôn Bản Váng. Từ đầu năm 2021 đến nay đã giám sát được 6 buổi tại 2 công trình CSSP ở thôn Tiền Phong và Bản Váng (đoạn đường nối tiếp). Qua giám sát, các công trình được đầu tư xây dựng đều đảm bảo đúng quy hoạch, đúng tiến độ, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo bà con.

Cùng với xã Địa Linh, Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ tại 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Giai đoạn 2010 - 2020 nhìn chung các Ban TTND của các xã, thị trấn đều tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Thường xuyên thăm nắm, giám sát trực tiếp và gián tiếp mọi hoạt động của HĐND, UBND; giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của HĐND các cấp; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của Nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thu chi ngân sách, quyết toán ngân sách, công khai tài chính của xã; việc thực hiện dự án đầu tư công trình do Nhân dân đóng góp; giám sát việc vận động thu các loại quỹ và lệ phí theo quy định của Nhà nước, các khoản thu đóng góp của Nhân dân; giám sát việc thực hiện các chế độ ưu đãi, người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội…

Qua giám sát, Ban TTND ở cơ sở đã kịp thời phát hiện các dấu hiệu sai phạm và những bức xúc của Nhân dân, từ đó tổng hợp báo cáo với chính quyền địa phương và cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết như: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường 279 đi qua địa bàn một số địa phương làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con mà không nằm trong danh sách đền bù hoặc chưa được khắc phục; tuyến quốc lộ 258 đoạn đi qua xã Mỹ Phương, một số hộ dân đổ đất xuống suối làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở vào đất ruộng; việc triển khai các chương trình dự án, chương trình xây dựng nông thôn mới; một số đối tượng chưa được hưởng các chế độ, chính sách (chất độc da cam, huân huy chương); các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng… Kết quả, từ 2010 đến nay đã tổ chức trên 440 cuộc giám sát, phát hiện hơn 160 vụ việc vi phạm, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 15 vụ việc.

Từ năm 2010 đến nay, tổng số Ban GSĐTCCĐ được thành lập trên địa bàn huyện Ba Bể là 15 ban với 132 thành viên và thường xuyên kiện toàn, bổ sung kịp thời khi có thiếu khuyết. Ủy ban MTTQ huyện, các xã, thị trấn hướng dẫn chỉ đạo Ban GSĐTCCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình giám sát theo từng dự án và công trình xây dựng trên địa bàn xã, thị trấn... Kết quả, trong 10 năm qua, các Ban GSĐTCCĐ đã giám sát được trên 1.500 công trình, bao gồm các công trình thuộc nguồn vốn nhà nước và các chương trình dự án như: Chương trình 135, Chương trình 30a, Dự án 3PAD, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Qua giám sát phát hiện 39 công trình có dấu hiệu sai phạm. Ban GSĐTCCĐ các xã, thị trấn đã kiến nghị lên cấp có thẩm quyền và đã được giải quyết 25 công trình. Bên cạnh đó, việc công khai hoá thông tin về các chương trình, kế hoạch đầu tư, vốn đầu tư và các tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình được cung cấp đầy đủ cho Nhân dân trong khu dân cư có công trình đang thi công, để mọi người dân biết về tính chất, quy mô, lợi ích và tác động ảnh hưởng của công trình, qua đó phối hợp giám sát trong việc thi công, đem lại hiệu quả tích cực.

Đồng chí Lý Đức Tuyền- Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể cho biết: Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện hoạt động giám sát của quần chúng nhân dân. Chính những thông tin và kiến nghị của quần chúng đã giúp Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ kịp thời phát hiện không ít các vụ việc, các dự án đầu tư có dấu hiệu sai phạm. Bên cạnh đó, Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Ba Bể tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ của TTND và GSĐTCCĐ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường vai trò của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Coi công tác giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của công tác mặt trận. Qua đó góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở./.

Thu Hường

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản