Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH) đạt nhiều kết quả. Hoạt động giám sát được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phối hợp tổ chức đối thoại với Nhân dân; tổ chức đoàn giám sát; thông qua hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia giám sát với các cơ quan, tổ chức thẩm quyền...

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Có sự giám sát của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, công trình Nhà văn hóa thôn 1, xã Xuân Sinh (Thọ Xuân) được xây dựng đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế, là nơi sinh hoạt của Nhân dân trong thôn. 

Nội dung giám sát được Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân xây dựng hàng năm và ưu tiên lựa chọn những vấn đề, nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, như: việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết HĐND. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; việc thực hiện tái định cư, tạo việc làm sau thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn; việc thu và sử dụng các khoản thu thỏa thuận giữa các bậc phụ huynh và các nhà trường; việc thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Để công tác giám sát đạt hiệu quả cao, trước khi tổ chức giám sát, Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân đều ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát; đề cương báo cáo giám sát gửi đến các tập thể, cá nhân là đối tượng giám sát đề nghị xây dựng báo cáo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác giám sát. Đồng thời, xây dựng lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát.

Sau giám sát, MTTQ huyện Thọ Xuân đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tổ chức liên quan và các đơn vị được giám sát kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai rõ, cụ thể nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Qua giám sát cũng đã chỉ ra những sai phạm, bất hợp lý trong việc xây dựng các công trình, kịp thời kiến nghị với chủ đầu tư, đơn vị thi công điều chỉnh ngay trong quá trình thi công các công trình, từ đó chất lượng các công trình được nâng lên rõ rệt, việc sử dụng công trình đảm bảo hiệu quả tránh lãng phí.

Trong 5 năm (2017-2022), MTTQ các cấp huyện Thọ Xuân đã giám sát 1.159 cuộc; trong đó, giám sát bằng hình thức tổ chức đoàn giám sát 285 cuộc, giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng 874 cuộc. Tham gia giám sát với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 903 cuộc. Các cấp mặt trận trong huyện đã chủ trì tổ chức 289 hội nghị phản biện với 23.200 người tham gia, như: hội nghị phản biện vào báo cáo nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, các dự thảo nghị quyết HĐND cấp huyện, xã... Riêng nội dung góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), MTTQ các cấp đã phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp tổ chức 185 hội nghị lấy ý kiến góp ý với 5.643 người tham dự, có 706 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Đỗ Kim Thọ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thọ Xuân, cho biết: Thời gian tới, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục lắng nghe, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân để lựa chọn nội dung, vấn đề GS, PBXH sao cho phù hợp, đúng, trúng với những vấn đề mà xã hội và Nhân dân quan tâm để tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành GS, PBXH phù hợp với thực tiễn, có tác động tích cực đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và địa phương”.

Hoài Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản