Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ :Nâng chất hoạt động của các Hội đồng tư vấn Mặt trận

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết hoạt động các Hội đồng tư vấn (HĐTV) nhiệm kỳ 2014-2019. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội đồng trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQVN thành phố có 3 HĐTV: Dân chủ - Pháp luật, Văn hóa - Xã hội, Dân tộc - Tôn giáo, với 27 thành viên, đều là các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực. Nhiệm kỳ qua, các HĐTV  phối hợp cùng các Ban chuyên môn của Mặt trận thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Đồng thời, tư vấn, đóng góp nhiều ý kiến cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ; các phong trào, các cuộc vận động do MTTQVN phát động...

HĐTV Dân chủ - Pháp luật tổ chức góp ý 75 văn bản dự thảo luật, dự thảo các nghị quyết, quy chế, quy định với 169 lượt ý kiến; tham dự và có 48 ý kiến đóng góp cho các hội nghị phản biện xã hội của thành phố. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, khuyến khích nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện phòng, chống tham nhũng... HĐTV Dân chủ -  Pháp luật đã tổ chức tiếp dân và tư vấn pháp luật miễn phí định kỳ vào sáng thứ 6 hằng tuần, tiếp 93 lượt công dân; nhận được 79 đơn thư; tham gia 7 cuộc đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố…

Ông Phạm Khắc Phương, Phó Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ - Pháp luật đề xuất: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố cần tập huấn để thành viên các HĐTV thành phố, các ban tư vấn của Mặt trận quận, huyện nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tư vấn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới”. Cũng quan tâm vấn đề này, ông Trần Đức Hiếu, Phó Chủ nhiệm HĐTV Văn hóa - Xã hội cho rằng, để tư vấn tốt, các thành viên HĐTV phải biết rõ công việc của mình. Ông Trần Đức Hiếu đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Đây là kênh thông tin quan trọng để thành viên các HĐTV giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ...

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là việc tiếp nhận các văn bản của ngành chuyên môn còn chậm. Bà Võ Thị Thanh Nga, Phó Chủ nhiệm HĐTV Văn hóa - Xã hội, thẳng thắn: “Có một số hội nghị phản biện, đóng góp ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố, cơ quan chuyên môn gởi báo cáo, văn bản rất trễ, chỉ cách 1-2 ngày trước hội nghị. Trong khi đó, có  nhiều lĩnh vực chuyên sâu, đòi hỏi đại biểu phải có thời gian nghiên cứu, để có ý kiến tư vấn đến nơi đến chốn, không thể 1-2 ngày mà yêu cầu đưa ra ý kiến tư vấn, hay phản biện”. Trong nhiệm kỳ qua, HĐTV Văn hóa - Xã hội đã tham gia đoàn giám sát của Mặt trận thành phố về thực hiện chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; tham dự và đóng góp ý kiến tại các Hội nghị phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố trước các kỳ họp…

HĐTV Dân tộc - Tôn giáo đã  tư vấn cho Ban Thường trực tình hình có liên quan đến tôn giáo; tư vấn và tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch tổ chức Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố thăm viếng, chúc mừng nhân các ngày Lễ trọng của tôn giáo... Ông Trần Hữu Hợp, Chủ nhiệm HĐTV Dân tộc - Tôn giáo, đề xuất: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố định kỳ tiếp xúc với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các tôn giáo và dân tộc…”.

Theo ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, nhiệm kỳ qua, các HĐTV đã triển khai nhiều hoạt động, thể hiện vị trí, vai trò của mình. Nổi bật là đã có nhiều ý kiến đóng góp vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Tuy nhiên, hoạt động của các HĐTV chưa đồng đều; chất lượng tư vấn ở một số lĩnh vực chưa cao; chưa chủ động đề xuất những vấn đề cụ thể liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận...

Để phát huy vai trò của các HĐTV, ông Tống Văn Nhịn cho biết: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố sẽ chủ động đặt hàng các HĐTV những nội dung cần tư vấn, tập trung vào những vấn đề trung tâm, cụ thể liên quan mật thiết tới cuộc sống người dân. Song song đó là mở rộng phạm vi, đảm bảo điều kiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội đồng để tư vấn cho Ban Thường trực sát với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra. Chúng tôi đề nghị, các HĐTV tiếp tục chủ động, đổi mới hoạt động tư vấn, phát huy trách nhiệm trí tuệ của các thành viên; tư vấn kịp thời cho Ban Thường trực những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động theo lĩnh vực của mình; thực hiện tốt công tác phản biện xã hội đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực tư vấn theo yêu cầu...”. 

T.K

 

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản