Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh giám sát tại thành phố Bắc Ninh

(Mặt trận) -Chiều 20-9, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; công tác cải cách hành chính; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại thành phố Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Tiếp công dân, xử lý đơn thư ngày càng bài bản, chất lượng, hiệu quả

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi kết luận giám sát.

Đảng bộ thành phố Bắc Ninh có 71 Chi, Đảng bộ cơ sở với 10.180 đảng viên; toàn thành phố có hơn 3.000 cán bộ, công chức, viên chức. Thời gian qua, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo đúng Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, thành phố rà soát, đánh giá các TTHC, đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện đối với 10 thủ tục. Thành phố tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp ISO trong giải quyết TTHC và triển khai một số tính năng mới của Cổng dịch vụ công như: Thông báo cho người dân, doanh nghiệp khi có kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ tin nhắn SMS; dịch vụ bưu chính công ích giúp người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết, nộp phí TTHC tại nhà;…

Công tác tiếp công dân từng bước được củng cố và đi vào nề nếp; đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được UBND thành phố và các phường xem xét, giải quyết kịp thời, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ giải quyết đơn bình quân đạt hơn 86%.

Các đại biểu trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi vị trí việc làm; kê khai, kiểm soát tài sản; quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ; giám sát cán bộ, đảng viên; phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường thực hiện đề án 5 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công thành phố; rà soát, đơn giản hóa các TTHC;…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi ghi nhận, đánh giá cao kết quả của thành phố trong thực hiện các quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; công tác cải cách hành chính; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua. Đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; tăng cường công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số PAPI và PCI; đẩy mạnh công tác tiếp dân, nhất là đối thoại trực tiếp với nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện phân loại, giải quyết đơn thư theo đúng quy định góp phần giảm tình trạng đơn thư kéo dài. Đồng thời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của thành phố từ đó có những đề xuất với các cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh xem xét, giải quyết.

Mai Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản