Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Mặt trận) -Nhằm đánh giá những kết quả đạt được sau 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, nâng cao hiệu lực của Luật và hiệu quả của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 theo hình thức cầu truyền hình trực tuyến với 01 điểm cầu trung tâm và 9 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

 

Chủ trì hội nghị có Bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các vị trong Ban Thường trực. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đại diện các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hơn 350 đại biểu là Ban Thường trực và Ban tư vấn của 9 huyện, thị xã, thành phố.

Sau 05 năm (2015 - 2020) thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam được nâng lên. Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với chính quyền cùng cấp ngày càng chặt chẽ, cụ thể dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, phối hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật. Hệ thống tổ chức Mặt trận các cấp được củng cố, mở rộng, chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua không ngừng được nâng cao, hoạt động giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, nội dung phương thức hoạt động có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực. Từ đó, vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội được khẳng định ngày càng rõ nét.

Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền phổ biến Luật cho trên 1 triệu lượt cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; tham gia góp ý 118 vào dự thảo Luật, Nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật và các dự thảo văn bản khác do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị gửi đến. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp tại 7.300 điểm có trên 540.000 lượt cử tri tham dự. Toàn tỉnh hiện có 529 tổ hòa giải với 5.600 hòa giải viên, tiếp nhận 4.785 vụ việc, hòa giải thành công 4.113 vụ (đạt tỷ lệ gần 86%)…

Tại hội nghị đã ghi nhận 05 lượt phát biểu ý kiến với 12 nhóm vấn đề của các đại biểu tham dự, tập trung vào đánh giá đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ trong thời gian qua chưa tương xứng với vai trò và mong muốn của xã hội; mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ ở một số địa phương chưa có sự nhất quán và phối hợp trong thực hiện công tác dân nguyện. Đồng thời các đại biểu cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 trong thời kỳ mới.

Thành Chung

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản