Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông phản biện xã hội các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về nông nghiệp

(Mặt trận) -Sáng 23/9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 05, ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 05) và Nghị quyết số 12, ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” (Nghị quyết số 12). Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông dự hội nghị.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phản biện xã hội các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về nông nghiệp

Sau 3 năm, thực hiện Nghị quyết 05 và Nghị quyết số 12, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông từng bước phát triển về quy mô lẫn trình độ sản xuất. Hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh ngày càng được cải thiện, tham gia sâu hơn về chuỗi giá trị nông sản. Tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thuỷ sản tăng bình quân 5,06%/năm. Trên địa bàn, hình thành 23 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Việc thực hiện 2 nghị quyết, bước đầu tạo được sự chuyển biến về nhận thức, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần điều chỉnh. Cụ thể, một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích thấp; chưa tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Một số định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi chưa phù hợp. Tỷ lệ chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp và mức độ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất vẫn ở mức thấp...

Tại hội nghị, cùng với cơ bản nhất trí với các dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị điều chỉnh một số nội dung nghị quyết như: Đối với Nghị quyết số 05 điều chỉnh điểm b, khoản 2, Điều 1 về tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh điểm a, khoản 3 Điều 1 về tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt; điều chỉnh điểm b, khoản 3, Điều 1 về tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi; điều chỉnh điểm b, khoản 3, Điều 1 tái cơ cấu ngành thủy sản. Riêng Nghị quyết số 12 điều chỉnh điểm b, khoản 2, Điều 1 về mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn…

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổng hợp, nghiên cứu, đối chiếu, kiến nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo nghị quyết. Qua đó, góp phần xây dựng các nghị quyết bảo đảm tính đúng đắn, khoa học, sát thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả sau khi sửa đổi, ban hành.

Theo Mỹ Hằng – Báo Đắk Nông

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản