Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội

(Mặt trận) -Sáng 28-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị.

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

 Quang cảnh hội nghị phản biện

Theo đó, dự thảo Nghị quyết sẽ áp dụng đối với các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, khẩn cấp tại cộng đồng; hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng; đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời, áp dụng với các đối tượng bảo trợ xã hội đặc thủ; hỗ trợ phí thuê người chăm sóc đối tượng xã hội thuộc Trung tâm công tác xã hội khi nằm điều trị tại bệnh viện.

Dự thảo Nghị quyết cũng đề ra mức chuẩn trợ giúp xã hội là 400 ngàn đồng. Hệ số trợ giúp xã hội với đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, khẩn cấp tại cộng đồng; hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại cộng đồng; đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định Nghị định số 20/2021/NĐ-CP tương ứng với quy định của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP áp dụng đối với. Đối tượng bảo trợ xã hội đặc thù hưởng trợ cấp thường xuyên hằng tháng sẽ được trợ giúp 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức chi thuê người chăm sóc một đối tượng xã hội trực thuộc Trung tâm công tác xã hội khi nằm điều trị tại bệnh viện là 536 ngàn đồng/ngày công 24 giờ (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết. Trường hợp nuôi ghép 2 đối tượng một phòng bệnh mức chi mà dự thảo đưa ra là 804 ngàn đồng/ngày công 24 giờ.

Tham gia hội nghị phản biện dự thảo nghị quyết, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan liên quan đều cho rằng, việc ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, bảo đảm công bằng, ổn định xã hội và phát triển bền vững. Dự thảo nghị quyết được xây dựng phù hợp với đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật, tình hình thực tế của tỉnh…

Các đại biểu cũng đề nghị, cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh lại tên gọi của nghị quyết đảm bảo tính bao quát; thống nhất trong cách sử dụng từ ngữ; xem xét yếu tố giới trong thụ hưởng chính sách theo hướng quy định độ tuổi thụ hưởng khác nhau giữa người cao tuổi nam và nữ. Đặc biệt, nhiều ý kiến đề nghị nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, hệ số trợ giúp xã hội nhằm đảm bảo chăm lo tốt cho các nhóm đối tượng khó khăn, yếu thế trong bối cảnh dịch bệnh, giá cả ngày càng tăng như hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Lưu Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai cho biết, trên cơ sở các tham luận, văn bản tham gia phản biện của các đơn vị và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để gửi UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lưu Thị Hà đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.

Nga Sơn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản