Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình: Giám sát thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm tại thành phố Hòa Bình

(Mặt trận) -Ngày 6/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại TP Hoà Bình.

Quyết định số 165-QĐ/TW: Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

 Đoàn giám sát khảo sát mô hình sản xuất đảm bảo vệ sinh ATTP  tại xã Yên Mông (TP Hòa Bình).

Đến năm 2023, TP Hòa Bình có 6/7 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt NTM nâng cao, còn 1 xã chưa đạt chuẩn là xã Độc Lập. Có 6/7 xã thực hiện đạt tiêu chí số 17. Tổng nguồn lực xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2023 của thành phố trên 565 tỷ đồng, trong đó nguồn lực thực hiện tiêu chí số 17 trên 8 tỷ đồng. Kết quả đánh giá sự hài lòng của 650 hộ dân được lấy ý kiến ở xã Hòa Bình về tiêu chí số 17, có 99,4% hộ dân đánh giá hài lòng, chỉ có 0,6% chưa hài lòng với lý do hệ thống thu gom xử lý rác thải chưa đảm bảo, gây ô nhiễm môi trường.

Tại buổi giám sát, đoàn công tác đề nghị TP Hòa Bình tiếp tục duy trì, đẩy mạnh xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tập trung nhiệm vụ đánh giá và triển khai thực hiện các mô hình kinh tế, vườn mẫu, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP; tăng cường tập huấn tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và ATTP cấp cơ sở; phát động và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của doanh nghiệp, các lực lượng xã hội, đặc biệt là sự vào cuộc của người dân.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình, Trưởng đoàn giám sát đề nghị thành phố tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng nhân dân trong việc duy trì và đẩy mạnh xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tích cực huy động sự vào cuộc của doanh nghiệp, người dân để thực hiện đồng đều các tiêu chí NTM; từng bước khắc phục những hạn chế về môi trường; tích cực nhân rộng các điển hình tiên tiến trong xây dựng NTM, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trước hạn chế lớn nhất của TP Hòa Bình hiện nay là vấn đề xử lý rác thải và còn xã chưa đạt chỉ tiêu là xã Độc Lập, đề nghị TP Hòa Bình tập trung nguồn lực để khắc phục những khó khăn, tồn tại. Bên cạnh đó, mong muốn thành phố tham mưu, đề xuất các giải pháp để có kiến nghị trong chính sách giúp địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Tại chương trình, đoàn công tác đã khảo sát mô hình NTM hiệu quả tại xã Yên Mông. 

H.D

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản