Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa: Triển khai Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Chiều 24-5, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 18/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 15 ngày 9-2-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

 Ông Trần Ngọc Thanh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, các đại biểu được quán triệt các vấn đề như: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về phát huy dân chủ cơ sở, quy chế giám sát, phản biện xã hội; tăng cường phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu với cấp ủy cho ý kiến về chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ cùng cấp đảm bảo và nâng cao chất lượng các nội dung giám sát, phản biện xã hội; kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội; định kỳ báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội cho HĐND cùng cấp thảo luận, có ý kiến để các tổ chức, cá nhân liên quan trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc trên các lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cơ quan UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm thực tiễn tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội…

Ngoài ra, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số nội dung về tình hình công tác giám sát, phản biện xã hội thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc; các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội…

Theo Báo Khánh Hòa

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản