Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam phối hợp giám sát khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã phối hợp Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015 - 2021 về tiếp công dân, giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

 Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027. Ảnh: V.A

Hơn 6 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam triển khai chương trình phối hợp đạt kết quả tích cực. Các đơn vị phối hợp giám sát một số vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài góp phần thúc đẩy quá trình giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Từ năm 2014 - 2021, trên cơ sở nội dung đề xuất của các cơ quan phối hợp, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì 8 đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở. Hoạt động giám sát đã lựa chọn những vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể, phức tạp, kéo dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của ban thanh tra nhân dân và hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở được chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ tích cực từ các cơ quan phối hợp của tỉnh. Qua 7 năm triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết 14.586 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 12.047 vụ (82,6%).

Ban thanh tra nhân dân thực hiện giám sát, xác minh 1.902 vụ việc, phát hiện và kiến nghị 404 vụ việc sai phạm, thu hồi cho Nhà nước và nhân dân hơn 372 triệu đồng, 620m2 đất. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân góp phần hạn chế các sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình, dự án ở cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng cho rằng, việc triển khai chương trình phối hợp chưa thường xuyên, một số nội dung chưa được chú trọng thực hiện. Việc trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phản ánh tình hình dư luận xã hội về khiếu nại, tố cáo, vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp còn bị động, chưa kịp thời.

Vai trò chủ động của các đơn vị phối hợp chưa được phát huy đầy đủ; nhất là việc lựa chọn đề xuất các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân còn hạn chế. Một số vụ việc đã giám sát, kiến nghị đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm...

Qua thảo luận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027 nhằm tăng cường quan hệ phối hợp trong thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

T.Đ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản