Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

(Mặt trận) -Ngày 14/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, giai đoạn 2022 - 2030. 

Bình Thuận: Giám sát, phản biện xã hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân

Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc để ngân hàng làm đại lý bảo hiểm

Quang cảnh buổi phản biện 

Các đại biểu thống nhất cao việc ban hành Nghị quyết và với hầu hết các tỷ lệ (%) hỗ trợ cho từng đối tượng thụ hưởng của chính sách, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 1/12/2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021 - 2030.

Đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh quy mô, tiêu chí được hỗ trợ cho từng đối tượng ở mỗi chính sách theo hướng sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi.

Theo đó, cần bổ sung một số nội dung như trình tự, thủ tục, tổ chức, đơn vị công nhận ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực chăn nuôi, chế biến bảo quản nông sản, thủy sản; vấn đề truy xuất nguồn gốc nông sản, thủy sản; một số cây – con hiện nay đang được nuôi trồng nhiều cần bổ sung thêm vào danh mục.

Bên cạnh đó, cần quan tâm vấn đề ngân sách, đảm bảo thực hiện theo dự toán chi thường xuyên hàng năm để kịp triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả; quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng để đảm bảo chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo Vĩnh Long

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản