Tin mới

Ủy ban MTTQ TP Hà Nội giám sát phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Ngày 26/10, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Quốc Oai về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn I từ năm 2021-2025.

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 Quang cảnh buổi giám sát.

Theo đó, huyện Quốc Oai có 21 thành phần dân tộc thiểu số với 7.143 người, chiếm 3,71% dân số trên toàn huyện, chủ yếu sống tập trung thành cộng đồng tại 12 thôn thuộc hai xã miền núi Phú Mãn, Đông Xuân. Việc phát triển kinh tế của hai xã vùng dân tộc và miền núi chủ yếu là sản xuất nông nghiệp từ cây trồng, vật nuôi. Nhiều chương trình, chính sách về dân tộc được quan tâm đầu tư cho 2 xã. Năm 2017, hai xã miền núi Đông Xuân, Phú Mãn đã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã Đông Xuân đạt 54 triệu đồng/người/năm, toàn xã còn 4 hộ, chiếm tỉ lệ 0,3%. Thu nhập bình quân đầu người của xã Phú Mãn đạt 51 triệu đồng/người/năm, xã không còn hộ nghèo.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng cho biết, thực hiện các chương trình dự án thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, theo kế hoạch số 253/KH-UBND, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản bố trí cho huyện giai đoạn 2021-2025 là 386 tỷ đồng (25 dự án). Đến nay, huyện đã được bố trí 241,5 tỷ đồng. Trong đó 20/21 dự án huyện ủy quyền cho UBND các xã làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ, đã giải ngân 157,783 tỷ đồng, đạt trên 65%. Có 3 dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng đạt hiệu quả tốt, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng cũng cho biết, vẫn còn khó khăn như: Một số dự án được bố trí nguồn vốn nhưng vẫn còn bất cập nên phải điều chỉnh, một số dự án thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân chưa cao...

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đi giám sát thực tế tại xã Đông Xuân. 

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là chương trình quan trọng, huyện cần tập trung triển khai bài bản, chỉ đạo các phòng, ban phụ trách dự án rà soát toàn bộ các chủ trương, nghị định để cập nhật, điều chỉnh, tạo thống nhất trong triển khai; tiếp tục rà soát hồ sơ, thủ tục đảm bảo đồng bộ, hạn chế vướng mắc sau hậu kiểm. Để thực hiện giai đoạn 2 của Chương trình (giai đoạn 2026-2030), huyện cần chú trọng khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, các công trình dự án được đầu tư. Chỉ đạo các ngành giải quyết vấn đề phát sinh trong triển khai thực hiện Đề án thuộc thẩm quyền. Đồng thời quan tâm chuẩn bị những dự án đầu tư mới, đảm bảo khi triển khai không xảy ra các vướng mắc.

Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, huyện cần tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các chương trình, mục tiêu quốc gia. Song song với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. MTTQ Việt Nam các huyện tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong thực hiện các dự án; hướng dẫn cơ sở phát huy, khơi dậy lòng dân, nhằm tăng cường tiếng nói dân chủ, tạo sự đồng thuận. Đặc biệt cần chủ động thành lập đoàn giám sát trước khi dự án được thực hiện...

NGUYỄN PHƯỢNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản