Ủy ban MTTQ TP Hà Nội: Phản biện mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) -Ngày 12-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố "Quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù phục vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội".

Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Nông phản biện xã hội các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về nông nghiệp

Lâm Đồng: Giám sát việc giải quyết khiếu nại của một số hộ dân tại Liên Đầm

 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Tham gia hội nghị có đại diện HĐND thành phố, các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, thành viên các hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố…

Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù phục vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả do dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội nêu rõ, đối tượng áp dụng là người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly do Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) các cấp ra quyết định; người trực tiếp tham gia thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly ở từng mức độ theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh do Ban Chỉ đạo các cấp ra quyết định...

Mức đề xuất cụ thể chế độ cho đối tượng được quy định tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 20-3-2020 của UBND thành phố quy định chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch bệnh từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp nhưng chưa được quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp ra quyết định là được hỗ trợ tiền ăn với mức tối đa 100.000 đồng/người/ngày; chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phòng, chống dịch là 150.000 đồng/người/ngày.

Người tham gia phòng, chống dịch mà chế độ bồi dưỡng chưa được quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1137/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội sẽ được hưởng mức hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia phòng, chống dịch là 80.000 đồng/người/ngày.

Dự kiến, tổng kinh phí bồi dưỡng khoảng 59,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố Hà Nội là hơn 39,7 tỷ đồng, ngân sách quận, huyện, thị xã gần 19,9 tỷ đồng và trong khả năng cân đối của ngân sách các cấp.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định sự cần thiết của Nghị quyết, giúp hỗ trợ tích cực cho người dân, người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch và góp phần ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Nghị quyết còn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị cơ quan chức năng rà soát lại để bổ sung đối tượng được hỗ trợ như các cơ quan truyền thông, giáo viên... nhằm bảo đảm khách quan, công bằng.

Để việc triển khai nghị quyết được đúng, trúng, nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tham gia giám sát trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cảm ơn các ý kiến phát biểu tâm huyết của các cơ quan liên quan, các nhà khoa học và thành viên các hội đồng tư vấn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để gửi HĐND thành phố.

HIỀN PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản