Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Mặt trận) -Ngày 18-8, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kỹ năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Thoại Sơn phát huy dân chủ cơ sở, tạo đồng thuận trong dân

Trong năm qua, Sở đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai việc CCHC toàn diện trên nhiều nội dung, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chất lượng giải quyết TTHC. Việc tinh gọn, đơn giản hóa TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Hiện Sở có 108 TTHC, trong đó có 16 TTHC cấp huyện và 9 TTHC cấp xã được niêm yết công khai trên các Cổng thông tin điện tử. Trong lĩnh vực thủy sản và lâm nghiệp, Sở đã rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết 17 TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC 30%. Thực hiện cơ chế “một cửa”, đã tiếp nhận và giải quyết 43.081 hồ sơ TTHC, trong đó giải quyết trước hẹn 794 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng hẹn 42.201 hồ sơ.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát và Sở đã trao đổi một số khó khăn trong việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và nộp hồ sơ trực tuyến; việc tinh giản biên chế của Sở; cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc chuyển đổi số.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị thời gian tới, Sở cần có giải pháp cụ thể hơn trong từng nội dung thực hiện nhiệm vụ CCHC. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các dịch vụ trực tuyến trong giải quyết các TTHC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác cải cách TTHC; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ đội ngũ các bộ, công chức, viên chức; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản vi phạm pháp luật, nhất là bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý và tính khả thi khi ban hành văn bản. Đồng chí cũng đề nghị Sở cần làm rõ thêm các ý kiến của thành viên đoàn giám sát nêu ra để hoàn chỉnh báo cáo gửi lại đoàn giám sát. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo Báo Ninh Thuận

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản