Tin mới

Vĩnh Long: Hội nghị phản biện để đảm bảo cho công tác thu phí và lệ phí được minh bạch

(Mặt trận) - Ngày 5/7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Ông Hồ Văn Huân, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phản biện, chủ trì Hội nghị.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Giữ nguyên quy định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện như hiện hành

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn (Hòa Bình): Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu tham dự thống nhất với sự cần thiết của việc ban hành nghị quyết, đảm bảo cho công tác thu phí và lệ phí được công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân. Nội dung sửa đổi, bổ sung đạt yêu cầu về pháp lý và thực tiễn quản lý của chính quyền địa phương.

Bên cạnh, các đại biểu phản biện nhiều ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết như cần bổ sung làm rõ thêm một số căn cứ cho đúng quy định, giải trình thêm về mức thu phí, lệ phí cấp thẻ căn cước công dân; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 09, vấn đề cần kiến nghị Trung ương để sửa đổi bổ sung cho phù hợp và đồng nhất; phải quy định mức thu phí, lệ phí cấp thẻ căn cước công dân như thế nào để phù hợp với quyền lợi của công dân; các tổ chức thu lệ phí cần bổ sung tổ chức cụ thể để thu; đề nghị xem xét bổ sung thêm đối tượng được miễn lệ phí đăng ký hộ tịch.

Đồng thời, đại biểu đề xuất có mức thu phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, hộ và cá nhân riêng lẻ cho 1 hồ sơ theo loại đất; phí thẩm định và phí giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị hợp thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng mức phí phải nộp, nhằm đơn giản hóa thủ tục tạo sự thuận lợi cho các đối tượng làm thủ tục…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản