Xã Hưng Thi (Lạc Thủy, Hòa Bình): Xử lý tốt đơn thư, giảm khiếu kiện vượt cấp

(Mặt trận) - Theo ông Lương Văn Đông, Chủ tịch UBND Hưng Thi, năm 2020, thông qua công tác tiếp công dân, UBND xã tiếp nhận 9 đơn kiến nghị của người dân.

Tất yếu khách quan về giám sát của Nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Yên Bái: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Điện Biên: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ các cấp

Tính đến thời điểm 31/12/2020 đã xử lý, giải quyết xong 7/9 đơn theo thẩm quyền; 2 đơn còn lại liên quan đến giải đáp chế độ, chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Trong 7 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND xã, qua phân loại chủ yếu là đề nghị giải quyết vướng mắc liên quan đến tranh chấp, chồng lấn đất đai.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã đã xem xét, xác minh. Từ kết quả xác minh, xã giao Ban Hòa giải làm việc với các hộ có liên quan. Thông qua công tác hòa giải, năm 2020, xã đã giải quyết 100% đơn kiến nghị, khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Từ thực hiện tốt công tác hòa giải trong xử lý đơn, thư, thời gian qua, Hưng Thi không có đơn, thư khiếu nại vượt cấp. Tình hình an ninh nông thôn được giữ vững, ổn định; khúc mắc trong Nhân dân được giải quyết kịp thời.

Được biết, vừa qua, xã đã phối hợp Phòng Tư pháp huyện, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức 4 cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 300 người dân tại 3 thôn Niếng, Măng, Thơi. Theo Đại úy Vũ Quyết Thắng - Trưởng Công an xã, từ việc giải quyết tốt đơn, thư, tăng cường công tác phổ biến pháp luật đã góp phần kiềm chế tội phạm, giữ vững an ninh nông thôn. (Trong ảnh: Xã Hưng Thi niêm yết văn bản chính sách, thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã, tạo thuận lợi cho nhân dân tìm hiểu, thực hiện đúng quy định). 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản