Tin mới

Yên Sơn (Tuyên Quang): Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện

(Mặt trận) -Phát huy vai trò của mình, MTTQ huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, hướng đến giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1.8.2024

Thể chế đầy đủ thực tiễn vào nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Chủ tịch nước: 'Công chứng phải phục vụ nhân dân'

 Đường giao thông nông thôn xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) được bê tông hóa.

Theo bà Lê Thị Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn, MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy, xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn đã chủ trì thành lập 7 đoàn giám sát, tham gia phối hợp với HĐND huyện giám sát 41 cuộc, giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét 85 văn bản của HĐND, UBND cùng cấp. Ủy ban MTTQ các xã trong huyện đã chủ trì thành lập 51 đoàn giám sát; nghiên cứu, xem xét 1.170 văn bản.

Thực hiện chức năng giám sát theo luật định, các Ban Thanh tra nhân dân trên địa bàn huyện đã tổ chức giám sát 147 cuộc, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai, thực hiện chính sách xã hội, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đường giao thông, công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, góp phần vào việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cùng với đó, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được thành lập ở các xã nên tất cả các dự án xây dựng trên địa bàn đều đưa ra bàn bạc dân chủ, thống nhất ý kiến của mọi người trước khi khởi công xây dựng. Năm 2020, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã đã tiến hành 153 cuộc giám sát, chú trọng giám sát từ việc chuẩn bị đầu tư; bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; theo dõi tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các công trình, dự án…

Qua giám sát, các đơn vị được giám sát đã chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, đồng thời, đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Bên cạnh đẩy mạnh việc giám sát của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn Lê Thị Hoa cho biết, công tác tiếp công dân luôn được MTTQ các cấp huyện quan tâm thực hiện, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác tiếp dân.

Những năm qua, MTTQ  huyện và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân, công nhân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, ghi nhận, xử lý và giải quyết những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết tại địa phương, các doanh nghiệp, công nhân, người lao động như đối thoại trong công tác di dân tái định cư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình của huyện, việc tranh chấp đất đai,…

Thông qua đó, các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân được phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo, ổn định đời sống nhân dân.

Thời gian tới, MTTQ huyện Yên Sơn sẽ tiếp tục chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm có liên quan trực tiếp quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai, đưa hoạt động giám sát, phản biện xã hội gắn liền với thực tế đời sống.

TIẾN ĐẠT

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản