Tin mới

Yên Thủy (Hòa Bình) phát huy vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

(Mặt trận) -Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, MTTQ huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình còn phát huy vai trò tích cực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, gắn kết vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

 Lãnh đạo MTTQ huyện Yên Thủy tặng quà hộ hoàn cảnh khó khăn, chung tay phòng, chống dịch Covid-19. 

MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ, đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân góp ý vào văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tích cực phổ biến, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ trì phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu, thành phần, số lượng; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,99%; 12/13 xã, thị trấn 100% cử tri đi bầu cử.

Cùng với đó, UB MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo luật, chủ trương, chính sách ở địa phương có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên, Nhân dân. Trong 5 năm (2015-2020), đã tham gia đóng góp vào 7 dự thảo luật; 2 đề án của địa phương; kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Yên Thủy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; điều chỉnh quy hoạch thị trấn Hàng Trạm…

UB MTTQ huyện cũng thường xuyên phối hợp với HĐND các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức tiếp xúc cử tri giữa ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp với cử tri trước và sau các kỳ họp; hoạt động tiếp xúc của đại biểu dân cử với cử tri luôn được mở rộng, công khai, dân chủ, theo đúng luật định. Trong 5 năm qua đã tổ chức 223 cuộc tiếp xúc cử tri, trong đó, ĐBQH 10 cuộc; đại biểu HĐND tỉnh 20 cuộc; đại biểu HĐND huyện 193 cuộc. Có 1.152 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp, trong đó: Quốc hội 49 lượt, HĐND tỉnh 113 lượt, HĐND huyện 990 lượt ý kiến. Cấp ủy, chính quyền và các vị đại biểu dân cử thường xuyên lắng nghe, quan tâm, chia sẻ, tiếp thu, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Do vậy, cơ bản kịp thời đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân… Ngoài ra, MTTQ các cấp trong huyện tham gia thực hiện Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình”. Hoạt động hòa giải ở cơ sở được triển khai có hiệu quả...

Với những kết quả đạt được trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ các cấp huyện Yên Thủy tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị của địa phương, là cầu nối gần nhất giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

 H.D

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản