CHỦ TỊCH MẶT TRẬN CÁC THỜI KỲ

CHỦ TỊCH MẶT TRẬN CÁC THỜI KỲ

TÓM TẮT LÝ LỊCH ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ HẦU A LỀNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hội trưởng danh dự Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt, tháng 5/1946); Chủ tịch danh dự Mặt trận Liên Việt tháng 3/1951); Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/1955).

2. Cụ Nguyễn Lương Bằng - Chủ nhiệm đầu tiên của Tổng bộ Việt Minh, tháng 5/1941.

3. Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, tháng 5/1946.

4. Cụ Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tháng 3/1951; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/1955; Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 2/1977.

5. Cụ Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tháng 2/1977; Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 5/1983.

6. Cụ Huỳnh Tấn Phát - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 5/1983.

7. Cụ Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tháng 12/1960; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 11/1988; Chủ tịch danh dự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tháng 8/1994.

8. Cụ Lê Quang Đạo - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 8/1994.

9. Ông Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 8/1999; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/2004.

10. Ông Huỳnh Đảm - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 1/2008 - tháng 9/2013.

11. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 9/2013 - tháng 6/2017.

12. Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tháng 6/2017 đến nay.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản