Tin mới

Tiểu sử Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX Trần Thanh Mẫn

(Mặt trận) - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa IX), ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII đã được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ông Trần Thanh Mẫn được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu Tiểu sử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TÓM TẮT LÝ LỊCH ĐỒNG CHÍ ĐỖ VĂN CHIẾN, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM KHÓA IX

 

- Họ và tên: TRẦN THANH MẪN  

- Sinh ngày: 12 tháng 8 năm 1962                 Nam/nữ : Nam                        Dân tộc: Kinh   

- Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Thành phần gia đình: Trung nông

- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh

- Ngày được tuyển dụng làm CB,CC,VC : 01/7/1979

- Ngày vào Đảng: 25/8/1982                                  Ngày chính thức: 25/8/1983

- Trình độ đào tạo:               

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Học hàm, học vị cao nhất:  Tiến sỹ kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cử nhân Chính trị hệ Chính quy                                                    

+ Ngoại ngữ: Anh B

- Khen thưởng:    

+ Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba ( 2005; 2010; 2017 )

+ Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba ( 2011)

+ 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

+ Chiến sĩ thi đua toàn quốc ( năm 2000 và 2009)

- Kỷ luật : Không

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

+) Từ 7/1979 - 9/1980: Cán bộ Ban trường học huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+) Từ 10/1980 - 12/1982: Chánh Văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành rồi Ủy viên Ban thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+) Từ 01/1983 - 12/1987: Phó Bí thư thường trực Huyện đoàn rồi Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành; Đại biểu HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

+) Từ 01/1988 - 6/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư tỉnh đoàn rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV; học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh hệ chính quy.

+) Từ 7/1994 - 11/1999: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

+) Từ 12/1999 - 12/2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.

+) Từ 01/2004 - 3/2008: Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

+) Từ 19/3/2008 - 12/2010: Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

+) Từ 01/2011 - 9/2015: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị thành phố Cần Thơ.

+) Từ 10/2015 - 3/2016: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Cần Thơ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

+) Từ 4/2016 - 6/2017: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, kiêm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng . Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị Cần Thơ.

+) Từ 7/2017 - 5/2018: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Cần Thơ. Tại hội nghị Trung ương 7 ( khóa XII) được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương .

+) Từ 6/2018 - 19/9/2019: Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Cần Thơ.

+) Từ 20/9/2019 đến ngày 30/1/2021: Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Cần Thơ.

+) Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

+) Ngày 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, ông Trần Thanh Mẫn được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản