Tin mới

Ðảm bảo các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công

(Mặt trận) - Ngày 20/4, Ủy ban bầu cử các tỉnh Đắk Lắk, Hưng Yên, Bình Định đã họp triển khai các bước tiếp theo chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk Y Biêr Niê phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN 

* Ngày 20/4, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ giao nhận danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã ký bàn giao biên bản hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, bàn giao danh sách chính thức 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 125 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă đề nghị, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk căn cứ theo kế hoạch, lộ trình, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; sớm xem xét, phân bổ, giới thiệu, công bố danh sách chính thức ứng cử viên theo từng đơn vị bầu cử của tỉnh. Từ đó, niêm yết danh sách ứng cử viên tại UBND các xã, phường, thị trấn, các điểm bầu cử đúng tiến độ, để cử tri theo dõi, nắm bắt thông tin.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở, thời gian tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng cử viên để hướng dẫn xây dựng chương trình hành động, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử theo đúng tiến độ đề ra.

Kết quả của Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, tỉnh Đắk Lắk đã lập danh sách chính thức 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Về cơ cấu có 6 nữ (chiếm 54,5%), 7 người dân tộc thiểu số (chiếm 63,6%), 2 người tái ứng cử (chiếm 18,2%).

Tỉnh Đắk Lắk đã lập danh sách chính thức 125 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về cơ cấu có 49 nữ (chiếm 39,2%), 45 người dân tộc thiểu số (chiếm 36%), 42 người dưới 40 tuổi (chiếm 33,6%), 30 người tái ứng cử (chiếm 24%), 9 người ngoài Đảng (chiếm 7,2%).

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN 

* Chiều 20/4, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai các bước tiếp theo chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên đã báo cáo dự kiến phân bổ 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 3 đơn vị bầu cử trong tỉnh; trong đó có 10 người đang công tác tại địa phương và 3 người đang công tác tại các cơ quan trung ương. Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên cũng dự kiến phân bổ 89 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII ở 14 đơn vị bầu cử trong tỉnh.  

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ cho biết, đến nay các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập các đoàn kiểm tra nhằm đảm bảo việc triển khai công tác bầu cử tại địa phương đúng quy định để ngày bầu cử 23/5 tới thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cũng theo ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, Ủy ban bầu cử tỉnh đang khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo để công bố, niêm yết danh sách những người ứng cử theo quy định của pháp luật.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBBC tỉnh giao, nhận biên bản danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử. 

* Chiều 20/4, tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Tuấn thông tin: Công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được tiến hành khẩn trương theo đúng trình tự và thời gian quy định. Đến thời điểm này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã bàn giao biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về người ứng cử ĐBQH khóa XV trên địa bàn tỉnh, có 10 người do tỉnh giới thiệu. Cơ cấu gồm 6 nữ (tỷ lệ 60%); dưới 40 tuổi 5 người (tỷ lệ 50%); tái cử 3 người (tỷ lệ 37,5%); thạc sĩ 8 người (tỷ lệ 80%); đại học 2 người (tỷ lệ 20%). Hội đồng bầu cử Quốc gia đã giới thiệu 3 người ứng cử ở Trung ương được phân bổ về tỉnh để ứng cử ĐBQH khóa XV.

Về người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 95 người. Cơ cấu gồm: Nữ 41 người (tỷ lệ 43,1%); ngoài đảng 12 người (tỷ lệ 12,6%); dưới 40 tuổi 32 người (tỷ lệ 33,68%); dân tộc thiểu số 7 người (tỷ lệ 7,37%); tôn giáo 2 người (tỷ lệ 2,1%); tái cử 19 người (tỷ lệ 31,6%); tiến sĩ 3 người (tỷ lệ 3,1%); thạc sĩ 37 người (tỷ lệ 38,9%); đại học 51 người (tỷ lệ 53,6%); dưới đại học 4 người (tỷ lệ 4,2%).

Ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện có 610 người. Cơ cấu gồm nữ 257 người (tỷ lệ 42,1%); ngoài đảng 75 người (tỷ lệ 12,3%); dưới 40 tuổi có 257 người (tỷ lệ 42,1%); dân tộc thiểu số có 50 người (tỷ lệ 8,2%); tôn giáo 7 người (tỷ lệ 1,1%); tái cử 172 người (tỷ lệ 43,6%); tiến sĩ 1 người (tỷ lệ 0,1%); thạc sĩ 77 người (tỷ lệ 12,6%); đại học 438 người (tỷ lệ 71,8%); dưới đại học 94 người (tỷ lệ 15,4%).

Ứng cử đại biểu HĐND cấp xã có 6.324 người, cơ cấu gồm nữ 2.359 người (tỷ lệ 37,3%); ngoài đảng 1.306 người (tỷ lệ 20,6%); dưới 40 tuổi 2.549 người (tỷ lệ 40,3%); dân tộc thiểu số có 489 người (tỷ lệ 7,7%); tôn giáo 43 người (tỷ lệ 0,6%); tái cử 2.463 người (tỷ lệ 58,7%); tự ứng cử 1 người (tỷ lệ 0,02%); thạc sĩ 65 người (tỷ lệ 1%); đại học 2.695 người (tỷ lệ 42,6%); dưới đại học 3.564 người (tỷ lệ 56,3%).

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh, cho biết: Thực hiện quy định của Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhìn chung, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử được tổ chức dân chủ, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Hiện nay, tại các điểm bầu cử việc lập và niêm yết danh sách cử tri đã được triển khai. UBBC tỉnh cũng đang triển khai đợt 2 công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương. Qua đó, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc và đôn đốc UBBC cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác bầu cử, theo đúng trình tự, thời gian luật định.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Tuấn, từ nay đến ngày 28.4, UBBC các cấp sẽ tiến hành lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đó, đến đầu tháng 5.2021, tiến hành niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại các điểm bầu cử để cử tri theo dõi. Các cơ quan chức năng và địa phương cũng sẽ tổ chức các hội nghị để các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp thực hiện việc tiếp xúc cử tri, vận động tranh cử...

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: Để công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân và theo đúng các quy định của pháp luật, đề nghị  các thành viên UBBC tỉnh phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban thông tin tuyên truyền đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử. Hình thức, nội dung, phương tiện tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, chú trọng công tác tuyên truyền trực quan bằng các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu… Khi công bố danh sách các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu tóm tắt về hình ảnh, tiểu sử của các ứng cử viên. CA tỉnh tiến hành rà soát, đảm bảo công tác ANTT, an toàn xã hội thời điểm trước, trong và sau cuộc bầu cử. Sở Y tế đẩy nhanh việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng trong diện và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Trước đó, ngày 19/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản