Tin mới

320 cán bộ tại Bình Dương được tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân

(Mặt trận) -Thông qua hội nghị tập huấn về công tác đối ngoại, các học viên sẽ hiểu rõ hơn vai trò, vị trí công tác này trong tình hình mới. Từ đó, nâng cao nhận thức để tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiệm vụ này.

Hà Nội: Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

Quảng Ninh: Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

Bắc Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lục Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 21/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, vừa khai mạc Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Chương trình tập huấn thu hút hơn 320 đại biểu là cán bộ MTTQ các cấp và cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động, đối ngoại của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, thông qua hội nghị tập huấn lần này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh mong muốn các học viên sẽ hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Từ đó nâng cao nhận thức để đóng góp, để tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, có hiệu quả vào hoạt động đối ngoại nhân dân.

 Quang cảnh hội nghị tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân.

Ngoài ra, chú trọng xây dựng hình ảnh người Bình Dương thân thiện, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, chấp hành pháp luật; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục với các tổ chức nhân dân. Đồng thời, phối hợp vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tranh thủ nguồn lực đầu tư hỗ trợ an sinh xã hội và dư luận quốc tế để ủng hộ sự phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc; phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc làm cầu nối trong công tác đối ngoại, phát triển, mở rộng đối tác.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS.Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài quán triệt các nội dung: Đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; thông tin thời sự về tình hình thế giới và khu vực; triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại trong tình hình hiện nay.

QUỐC ĐỊNH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản