Tin mới

An Giang: Đổi mới, nâng chất hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

(Mặt trận) -Những năm qua, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, phương thức tập hợp đoàn viên, hội viên ngày càng đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tặng quà cho các người dân khó khăn, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, hoạt động của hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều đổi mới theo hướng tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả của các phong trào thi đua, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở nhằm chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nổi bật nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước được quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Đồng thời, tăng cường bám sát địa bàn, cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, bức xúc và vấn đề nhân dân quan tâm để tham mưu, đề xuất và kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt công tác góp ý, giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tình hình nhân dân, tham gia giải quyết những phát sinh, nổi cộm trong xã hội và nhân dân. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong đời sống xã hội. Các công đoàn viên, đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do đơn vị, địa phương phát động, có trọng tâm, trọng điểm bằng những công trình, phần việc cụ thể, sát cơ sở.

Xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, ngay từ đầu năm, MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện các hoạt động chung tay vì người nghèo, với nhiều hình thức. Hệ thống MTTQ và các cấp, ngành trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch vận động Quỹ Vì người nghèo; rà soát, nắm danh sách, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng hộ nghèo để hỗ trợ kịp thời, phù hợp, đảm bảo công bằng, minh bạch và công khai. Ngoài ra, MTTQ các cấp tham gia thực hiện các tiêu chí về nhà ở dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa và thị trấn, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Liên đoàn Lao động các cấp rút ngắn văn bản, thủ tục và trực tiếp liên hệ với cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc để các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động được triển khai đúng quy định, thời gian. Đồng thời, đẩy mạnh mô hình xã hội hóa kinh phí để chăm lo, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, góp phần tăng thành quả phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hàng năm, chủ động rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ chị em thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng người, như: hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất - kinh doanh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất…

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội  tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới tổ chức và nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từng đơn vị, tập trung hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ chế, chính sách để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19…

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản