Tin mới

An Giang: Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

(Mặt trận) - Sáng ngày 22/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để tham gia vận động bầu cử. Tham dự hội nghị gồm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

 

Tại hội nghị, đại biểu đã được hướng dẫn các nội dung như: Trách nhiệm và nội dung phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  và Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan trong vận động bầu cử; Nguyên tắc vận động bầu cử; Hình thức vận động bầu cử; Vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử;…

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (ngày 28 tháng 4 năm 2021) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ 00 phút ngày 22 tháng 5 năm 2021). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cần có sự thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp về số cuộc tiếp xúc cử tri, trên cơ sở đó thông báo cho người ứng cử để người ứng cử chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội ít nhất là 10 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản