Tin mới

An Giang: Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ký kết giao ước thi đua năm 2023

(Mặt trận) -Ngày 16/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang- Khối trưởng Khối Thi đua 6 tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể (Khối 6) năm 2023.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 8 đơn vị thành viên Khối thi đua 6 ký kết giao ước thi đua năm 2023

8 thành viên Khối Thi đua 6, gồm: UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ và Hội Đông y tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2023, với 5 nội dung.

Cụ thể: Tích cực tham mưu đề xuất kịp thời, có hiệu quả với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành vượt mức các chi tiêu, yêu cầu nhiệm vụ. Vận động cán bộ, công chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, nhất là phong trào “Toàn dân chung sức xây dụng nông thôn mới", "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan văn hóa, văn minh, văn hóa trong ứng xử, thực hiện đạo đức tốt công vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua “Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới"...

Theo Báo An Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản