Tin mới

An Giang: Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(Mặt trận) -Sáng 4/4, tại huyện Tịnh Biên, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/ 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị: Quý II cũng như những tháng còn lại của năm 2022, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tập trung nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn gắn với hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 –2022) và các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Đồng thời, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; đa dạng hóa cách thức lắng nghe được nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên; kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tới cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh.

Đặc biệt, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;  kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác vì người nghèo, an sinh xã hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội…

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản