Tin mới

An Giang: Phát huy tiềm năng, sức mạnh của quần chúng nhân dân

(Mặt trận) -Để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Kế hoạch 16/KH-BCĐ-PV05 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hướng đến ngày hội toàn dân

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các cấp, ngành, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh An Giang đã đi vào cuộc sống, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và có sức lan tỏa cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

 Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021

Từ những hoạt động phong phú của ngày hội cùng các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8) gắn với ngày Cách mạng Tháng Tám đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Ngày hội đã tạo nên sức mạnh to lớn trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự (ANTT) ngay địa bàn cơ sở.

“Việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ANTQ” tập trung hướng về cơ sở khóm, ấp; xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục... để đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được trực tiếp tham gia, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Mặt khác, việc tổ chức ngày hội phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức và lãng phí”- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; HIV/AIDS; tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu.

Nhiều hoạt động phong phú

Năm 2022, các hoạt động hướng đến ngày hội toàn dân, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ".

Vận dụng đa dạng các hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền phù hợp thực tế của đơn vị, địa phương; thực hiện thường xuyên, liên tục gắn kết với các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… với các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022), Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2022) và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022).

Tập trung xây dựng, củng cố các phong trào ở địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo đảm ANTT của địa phương, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" ở cơ sở vững mạnh. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng, cổ vũ động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngoài các hoạt động trên, lực lượng công an trong tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp dân giảm nghèo; phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"...

THU THẢO

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản