Tin mới

An Giang phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

(Mặt trận) -Cùng với cả nước, tỉnh An Giang đang tích cực triển khai các mặt công tác để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng của cuộc bầu cử, UBMTTQVN tỉnh đã và đang tích cực, chủ động tham gia vào công tác chuẩn bị, góp phần bảo đảm ngày hội toàn dân được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm…

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các nội dung trong văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đã chủ động phối hợp Thường trực HĐND và UBND cùng cấp đã nhanh chóng, tích cực thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở địa phương đảm bảo đúng theo quy định của Luật bầu cử Quốc hội và HĐND, như: thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…

UBMTTQVN các cấp đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị nhằm phục vụ tốt nhất cho sự kiện chính trị trọng đại này. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc UBMTTQVN các cấp tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai các bước trong công tác bầu cử tới UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên. Đồng thời, thành lập các đoàn giám sát làm việc với các địa phương trong tỉnh, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác bầu cử.

 Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại phường Đông Xuyên (TP. Long Xuyên)

Bám sát theo các văn bản chỉ đạo của trung ương và tỉnh, UBMTTQVN tỉnh đã thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các công việc được giao trong công tác bầu cử. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp Thường trực HĐND và UBND tỉnh xác định cơ cấu, thành phần để thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử và tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1, 2 và 3. Ngoài ra, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp đã được tiến hành xong. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, UBMTTQVN tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và 103 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, thời gian tới, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, cũng như những tiêu chuẩn của đại biểu HĐND để lựa chọn, thực hiện bầu cử những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp UBND chuẩn bị kế hoạch cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri vận động tranh cử theo quy định pháp luật (dự kiến diễn ra từ ngày 24-4 đến 22-5). Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đối với Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã về các nội dung, như: lập và niêm yết danh sách cử tri, thẻ cử tri, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên...

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, đến nay, các bước và nội dung công việc liên quan công tác bầu cử được hệ thống mặt trận toàn tỉnh thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản