An Giang: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng quê hương

(Mặt trận) - Những tháng đầu năm 2023, hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh đã chủ động thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, sát với thực tiễn, hướng về cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực chăm lo công tác an sinh xã hội; tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Phó Chủ tịch -Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thị Thu Hà thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hai, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết: Hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tập trung tuyên truyền tốt các ngày lễ lớn của đất nước; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm dư luận trong các tầng lớp nhân dân hàng tháng, quý. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể - xã hội nâng cao chất lượng công tác nắm dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được nêu trong báo cáo dư luận xã hội hàng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan, chính quyền địa phương có văn bản giải trình những nội dung người dân phản ánh, bức xúc gửi về UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương tổ chức tuyên truyền trong nhân dân ra sức thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh trên địa bàn nhất là ở các xã đang xây dựng NTM và duy trì, nâng chất các mô hình “hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”; mô hình “ấp tự quản bảo vệ môi trường” tại các xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh An Giang có 3 đơn vị cấp huyện có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM và được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện đạt chuẩn NTM”; 75/116 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM; 30 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 10 ấp được công nhận đạt chuẩn NTM.

 

Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh thực hiện tốt các chính sách dành cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để trợ giúp, hỗ trợ người yếu thế vươn lên trong cuộc sống…

6 tháng đầu năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 145,74 tỷ đồng và số tiền đầu kỳ chuyển sang trên 32,76 tỷ đồng, nâng tổng trị giá trên 178,49 tỷ đồng. Qua đó, đã chi hỗ trợ trên 145,83 tỷ đồng để cất mới và sửa chữa 1.290 căn nhà; thăm hỏi, tặng quà trên 256.600 lượt hộ nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất hơn 29.700 trường hợp; trợ giúp học tập trên 7.630 lượt học sinh, sinh viên; hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp sản xuất 2.800 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội trên 13,86 tỷ đồng… Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh đã vận động và tiếp nhận được 172.003 phần quà gồm tiền mặt và hiện vật quy tiền, tổng cộng 67,559 tỷ đồng để trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh…

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị: 6 tháng cuối năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động rà soát nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện từ nay đến cuối năm 2023 và đến cuối nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc, để tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới với tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành chương trình thống nhất hành động chung của  tỉnh. Phối hợp theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là đối với những công trình trọng điểm đang thi công trên địa bàn tỉnh, để kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền, phối hợp các ngành chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, góp phần sớm hoàn thành các công trình mà người dân mong đợi.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát động, vận động Quỹ Vì người nghèo góp phần tăng nguồn lực chăm lo tốt cho người nghèo, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy tốt vai trò ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc phát huy dân chủ trong tham gia giám sát các công trình có huy động sự đóng góp của nhân dân và các công trình xây dựng tại địa bàn dân cư. Đặc biệt, chủ động tham mưu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 – 2029)..../.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản