Tin mới

An Giang: Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Sáng ngày 28/7, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VII, khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

Bình Thuận: Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Quang cảnh hội nghị
 Các đại biểu chủ trì hội nghị

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã đến dự.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đề nghị: 6 tháng cuối năm 2023, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và hệ thống MTTQVN các cấp trong tỉnh chủ động rà soát nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện từ nay đến cuối năm 2023 và đến cuối nhiệm kỳ của Mặt trận, để tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới với tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành chương trình thống nhất hành động chung của  tỉnh. Phối hợp theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhất là đối với những công trình trọng điểm đang thi công trên địa bàn tỉnh, để kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền, phối hợp các ngành chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, góp phần sớm hoàn thành các công trình mà người dân mong đợi.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát động, vận động Quỹ Vì người nghèo góp phần tăng nguồn lực chăm lo tốt cho người nghèo, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy tốt vai trò ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc phát huy dân chủ trong tham gia giám sát các công trình có huy động sự đóng góp của nhân dân và các công trình xây dựng tại địa bàn dân cư. Đặc biệt, chủ động tham mưu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 – 2029)...

 
 
 
 Tặng Bằng khen UBND tỉnh An Giang và UBMTTQVN tỉnh An Giang cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội theo hướng phần lễ tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực; làm phong phú hơn nội dung phần hội để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm thật sự là Ngày hội của toàn dân. Qua đó, thu hút ngày càng đông đảo nhân dân ở các địa bàn dân cư tham gia, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023. Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTQVN tỉnh An Giang hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên UBMTQVN tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

 Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tặng hoa và quà Ủy viên UBMTQVN tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2019 – 2024) được hiệp thương cử bổ sung và miễn nhiệm
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản