Tin mới

An Giang: Thông qua danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 109 người ứng cử HĐND

(Mặt trận) - Chiều ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

 Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc khóa XV. Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư  trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri.

Có 14/14 ứng cử viên do các cơ quan, đơn vị giới thiệu ra ứng cử được cử tri nơi cư trú tín nhiệm bằng hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100%; Có 01 trường hợp 78,18% (43/55) cử tri nơi cư trú bỏ phiếu kín không đồng ý giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.       

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 11 người. Cơ cấu theo thành phần trong 11 người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử như sau: Nữ: 05 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 45,45%); Dân tộc: 02 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 18,18%); Trẻ tuổi: 01 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 9,09%); Đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 02 (đạt tỷ lệ 18,18%)

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp Thường trực UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử vận động bầu cử.

* Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang đã báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đó, từ ngày 28/3/2021 đến ngày 9/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú cho 110 người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được các biên bản lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của ứng cử viên, qua tổng hợp biên bản tất cả đều đảm bảo số lượng cử tri tham dự đúng quy định; đa số các ứng cử viên và đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức của người ứng cử tham dự. Tại các hội nghị, cử tri tham gia phát biểu 80 ý kiến chủ yếu bày tỏ sự tín nhiệm của mình sau khi đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 7, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, khoản 3, điều 2  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2020 và Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ đại biểu của nhân dân. Tuy nhiên, có 01 được cử tri góp ý xung quanh mối quan hệ, giao tiếp với lối xóm chưa được hài hòa.

Kết quả biểu quyết: 109 người ứng cử được cử tri tín nhiệm 100%; 01 người ứng cử được cử tri tín nhiệm dưới 50% (có 16/55 người tín nhiệm).

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản