Tin mới

An Giang: Tiếp nhận trên 700 triệu đồng ủng hộ phòng, chống Covid – 19

(Mặt trận) - Sáng ngày 17/8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng đã tiếp Đoàn công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ đến ủng hộ công tác phòng, chống Covid- 19 của tỉnh An Giang.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tiếp nhận ủng hộ

Theo đó, Bội chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh ủng hộ 208 triệu đồng từ phần đóng góp của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid - 19 và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Mỹ đã trích một phần lợi nhuận của công ty để góp sức cùng với tỉnh trong việc đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19 với số tiền 500 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin sơ bộ về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, ghi nhận những đóng góp của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Mỹ đã có những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Những đóng góp này sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tỉnh thực hiện cho công tác phòng, chống dịch bệnh tỉnh nhà vào thời gian tới.

Tính đến nay, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận trên 21,8 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng họ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản