Bà Rịa – Vũng Tàu: Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

(Mặt trận) -Ngày 26/6, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-TTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 (gọi tắt là Chương trình phối hợp số 09)

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 10 năm triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp số 09, phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; tiếp tục khẳng định vai trò, hiệu quả mối quan hệ phối hợp gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn côngtrấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, có bước phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước, địa phương với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình về ANTT hoạt động hiệu quả được phổ biến, nhân rộng góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản