Tin mới

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại TP.Vũng Tàu

(Mặt trận) -Chiều 23/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị triển khai việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân xã Long Sơn đối với quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Thanh Hóa: Đại hội điểm MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội điểm MTTQ xã Bằng Lang (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang)

Cà Mau: Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

 Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn cán bộ Ban Công tác Mặt trận thôn việc lấy ý kiến

Tại hội nghị, ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhấn mạnh, việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thời gian, quy trình, phản ánh trung thực nhận xét, đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Theo hướng dẫn, tổng số hộ dân tổ chức lấy ý kiến là 4.200 hộ tại 9 khu dân cư. Nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong các khu dân cư được thực hiện với 9 nội dung thể hiện thông qua phiếu đánh giá. Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến được tiến hành từ ngày 23/11 đến hết ngày 13/12/2022.

Về hình thức lấy ý kiến, sau khi được hướng dẫn và phân bổ phiếu, Ban Công tác mặt trận các khu dân cư tiến hành lấy ý kiến các hộ gia đình; tổ chức họp dân, hướng dẫn các hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi và thu phiếu trực tiếp tại các hộ. Tỷ lệ sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới cần đảm bảo: Kết quả của việc đánh giá được thực hiện đối với 100% số hộ gia đình của xã Long Sơn; từ câu hỏi số 1 đến số 8 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng; riêng câu số 9 phải đạt trên 95% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

Bảng tổng hợp kết quả sau khi lấy ý kiến được niêm yết công khai trong thời gian 10 ngày tại trụ sở thôn, ấp và xã và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để tiếp tục ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.Vũng Tàu là một trong những điều kiện, thủ tục bắt buộc trong hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo Báo BR-VT

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản