Tin mới

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

(Mặt trận) - Ngày 31/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt, triển khai văn bản về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Thực hiện tốt 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bùi Chí Thành phát biểu tại hội nghị 

Hội nghị đã triển khai, quán triệt một số nội dung quan trọng gồm: Chỉ thị số 50 – CT/TU, ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029; Triển khai Kế hoạch số 643/KH-MTTQ-BTT ngày 26/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Triển khai Hướng dẫn số 93/HD-MTTQ-BTT ngày 03/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029; Triển khai Kế hoạch số 673/KH-MTTQ-BTT ngày 08/8/2023 về tổ chức tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bùi Chí Thành nhấn mạnh, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân; Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các văn kiện trình Đại hội cần được tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, các cấp và các tầng lớp nhân dân; mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới có tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới. Công tác nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới có số lượng và cơ cấu phù hợp, đảm bảo tính đại diện, tính thiết thực, tiêu biểu về lòng yêu nước, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, uy tín. Đại biểu tham dự đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, uy tín, đại diện các tầng lớp nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của Đại hội.

“Việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ, tiết kiệm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam”, ông Thành nói.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đặt một số câu hỏi nhằm làm rõ thêm một vài nội dung tại các văn bản được phổ biến.

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản