Tin mới

Bắc Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lục Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Ngày 22 và 23/5, Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Lục Nam cùng 158 đại biểu chính thức.

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

 Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam khóa XX ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Lục Nam tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Nổi bật như thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn huyện đã có 6,3 nghìn hộ dân hiến hơn 400 nghìn m2 đất; đóng góp hơn 38 nghìn ngày công lao động và hơn 100 tỷ đồng để cứng hóa 300 km đường giao thông nông thôn và nội đồng.

MTTQ các cấp vận động nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội. 

Đại hội MTTQ huyện Lục Nam nhiệm kỳ 2024-2029 đề ra 5 chương trình hành động, đó là: Tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy tinh thần, sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện.

Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Mở rộng và nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân, tập hợp, đoàn kết người Lục Nam ở ngoài huyện hướng về xây dựng quê hương.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của ủy ban MTTQ các cấp và ban công tác mặt trận ở khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của MTTQ các cấp huyện Lục Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các tổ chức thành viên cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động phù hợp, khơi dậy niềm tự hào, tự trọng của mỗi người dân khi tham gia. Trước hết tập trung xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp. Phát huy vai trò của ủy viên ủy ban MTTQ, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chức sắc tôn giáo... đóng góp tích cực, tâm huyết cho công tác mặt trận.

Đại hội hiệp thương cử 55 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2024-2029; 24 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị lần thứ Nhất, Ủy ban MTTQ huyện đã hiệp thương cử đồng chí Giáp Thị Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XIX tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XX.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác mặt trận đã được Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND huyện Lục Nam tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 17 cá nhân.

Vân Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản