Tin mới

Bắc Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Dũng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029.

(Mặt trận) -Ngày 27 và 28/5, Ủy ban MTTQ huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có các đồng chí: Diêm Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Thạch Văn Chung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Tạ Quang Khải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có 146 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

 Ủy ban MTTQ huyện Yên Dũng khóa XXII ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Yên Dũng nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, các ngành, đơn vị, sự tham gia nhiệt tình trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: “Tết vì người nghèo", “xóa nhà tạm, nhà dột nát”… đã thu hút được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân. 

Đặc biệt, trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp trong huyện đã bám sát địa bàn dân cư, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp gần 64 tỷ đồng, hơn 24.000 ngày công, hiến hơn 21.000 m2 đất để làm đường, kênh mương, xây dựng các công trình phúc lợi. 

Thực hiện nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện giữa TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng để trở thành TP Bắc Giang mở rộng, với tinh thần đoàn kết, toàn huyện đã đồng thuận nhất trí cao với hơn 96,57% cử tri tán thành.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí: Diêm Hồng Linh và Thạch Văn Chung chúc mừng, biểu dương MTTQ các cấp huyện Yên Dũng đã luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đa dạng hóa hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu giúp cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. 

Các đồng chí đề nghị: MTTQ các cấp trong huyện phải thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Trước mắt, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động bằng các hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt. Chú trọng các phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trọng tâm là việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nâng cao chất lượng Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11 hằng năm). Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; truyền thống "tương thân tương ái”, “Tình làng nghĩa xóm” đi đôi với xóa bỏ tư tưởng cục bộ, tâm lý dựa dẫm, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, của xã hội. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội để mọi người dân hiểu đúng về dân chủ, từ đó thực hiện tốt quyền và trách nhiệm làm chủ của mình.

Đại hội đã hiệp thương cử 45 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2024-2029; cử 19 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Trần Văn Dương tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XXII.

Nhân dịp này, 21 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019-2024 được Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Theo Báo Bắc Giang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản