Tin mới

Bắc Giang: Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) -Ngày 4/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện công tác mặt trận gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, rút ra những bài học sâu sắc, đồng thời đề ra mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

 Quang cảnh hội nghị.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng Thuận - Phát triển", Đại hội sẽ xác định phương hướng cụ thể nhằm tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng với 2 phần. Phần thứ nhất khái quát về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024; phần thứ hai đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng các dự thảo văn kiện cần gắn với tình hình thực tế của tỉnh, chú trọng đánh giá toàn diện, hiệu quả các hoạt động, phong trào, bảo đảm tính khái quát. Trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội cần nêu bật kinh nghiệm, cách làm mới cụ thể, rõ ràng hơn, cập nhật số liệu mới, lược bỏ số liệu không cần thiết. Đánh giá rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ tới; các giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thắng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiều ý kiến sâu sắc đã góp phần gợi mở cho hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ trong tình hình mới. Đồng chí giao Tiểu ban văn kiện Đại hội tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

M.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản